settings icon
share icon

1 Petro Knyga

Autorius: 1 Petro 1:1 parašyta, kad knygos autorius yra apaštalas Petras.

Užrašymo data: 1 Petro knyga tikriausiai buvo parašyta tarp 60 ir 65 metų po Kr.

Užrašymo tikslas: 1 Petro knyga yra apaštalo Petro laiškas po senovės pasaulį išsisklaidžiusiems tikintiesiems, kurie buvo labai persekiojami. Petrui persekiojimai buvo gerai žinomi. Jis pats buvo sumuštas, gąsdinamas, nubaustas ir pasodintas į kalėjimą už Dievo Žodžio pamokslavimą. Jis žinojo, ką reiškia ištverti persekiojimus be pasipiktinimo ir neprarandant vilties bei su didžiu tikėjimu gyventi paklusnų ir pergalingą gyvenimą. Šiame laiške gyvos vilties Kristuje žinojimas buvo žinios esmė, o Kristus buvo pavyzdys, kuriuo reikėjo sekti.

Svarbios eilutės: „Tebūnie palaimintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prikėlimu iš numirusių atgimdė mus gyvai vilčiai" (1 Petro 1:3).

„O jūs esate 'išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybes' To, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą" (1 Petro 2:9).

„Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant medžio, kad mirę nuodėmėms, gyventume teisumui. 'Jo žaizdomis jūs buvote išgydyti'." (1 Petro 2:24)

„Būkite blaivūs ir budrūs, nes jūsų priešas velnias slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, tykodamas kurį nors praryti. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus patiria jūsų broliai pasaulyje" (1 Petro 5:8-9).

Trumpas apibendrinimas: Nors tai buvo žiaurus persekiojimų laikotarpis, Petras mokė, kad reikia džiaugtis. Jis mokė skaitytojus, kad kentėjimą dėl Kristaus reikia laikyti privilegija, nes jų Gelbėtojas kentėjo dėl jų. Šiame laiške minimi Petro asmeniniai patyrimai su Jėzumi ir jo pamokslai iš Apaštalų darbų knygos. Petras patvirtina, kad šėtonas yra didis kiekvieno krikščionio priešas, tačiau Kristaus antras atėjimas suteikia vilties.

Sąsajos: Petras gerai žinojo Senojo testamento įstatymą ir pranašus, taigi jis galėjo gerai paaiškinti įvairias Senojo testamento ištraukas, ir kaip jos susiję su Mesijo, Jėzaus Kristaus, gyvenimu ir darbu. 1 Petro 1:16 Petras citavo Kunigų 11:44 „Būkite šventi, nes Aš esu šventas". Tačiau jis paaiškino, kad šventumas pasiekiamas ne įstatymo laikymusi, bet Kristaus duota malone kiekvienam tikinčiajam (13eil.). Toliau jis aiškino, kad Izaijo 28:16 ir Psalmių 118:22 minėtas „kertinis akmuo" yra Kristus, kuris buvo atmestas nepaklusnių ir netikinčių žydų. Taip pat yra minimos Senojo testamento ištraukos apie Kristų be nuodėmės (1 Petro 2:22 / Izaijo 53:9) ir paraginimą Dievo jėgoje gyventi šventą gyvenimą, kuris atneš palaiminimus (1 Petro 3:10-12; Psalmių 34:12-16; 1 Petro 5:5; Patarlių 3:34).

Praktinis pritaikymas: Amžinojo gyvenimo užtikrintumas yra duotas visiems krikščioniams. Vienas iš būdų susitapatinti su Kristumi yra dalintis Jo kentėjimais. Mums tai reiškia pakęsti pašaipius žmonių komentarus. O tai yra visiška smulkmena palyginus su tuo, ką Kristus iškentė dėl mūsų ant kryžiaus. Tvirtai stovėk savo įsitikinimuose ir tame, ką žinai esant tiesą, ir džiaukis, kai pasaulis ir šėtonas bando tau pakenkti.

EnglishGrįžti į: Naujojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos ApžvalgaGrįžti į svetainę lietuvių kalba

1 Petro Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries