settings icon
share icon

1 Korintiečiams Knyga

Autorius: 1 Korintiečiams 1:1 parašyta, jog 1 Korintiečiams knygos autorius yra apaštalas Paulius.

Užrašymo data: 1 Korintiečiams knyga buvo parašyta apie 55 metus po Kr.

Užrašymo tikslas: Apaštalas Paulius įkūrė bažnyčią Korinte. Jis išvyko kitur ir po kelių metų išgirdo nerimą keliančių atsiliepimų apie Korinto bažnyčią. Korinto tikintieji buvo kupini išdidumo ir atlaidžiai žiūrėjo į seksualinį amoralumą. Jie netinkamai naudojo dvasines dovanas, ir pas juos buvo plačiai paplitęs neteisingas pagrindinių krikščioniškų doktrinų mokymas. Pirmasis Pauliaus laiškas korintiečiams buvo apaštalo bandymas sugrąžinti Korinto bažnyčią prie jos pagrindo- Jėzaus Kristaus.

Svarbios eilutės: „nes tebesate kūniški. Jeigu tarp jūsų pavydas, nesantaika ir susiskaldymai,- argi nesate kūniški? Argi nesielgiate grynai žmogiškai?" (1 Korintiečiams 3:3)

„Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Jūs esate nupirkti už didelę kainą. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasia, kurie yra Dievo" (1 Korintiečiams 6:19-20).

„Todėl ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo šlovei" (1 Korintiečiams 10:31).

„Bet kiekvienam suteikiamas Dvasios pasireiškimas bendram labui" (1 Korintiečiams 12:7).

„Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško sau naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria" (1 Korintiečiams 13:4-7).

„Pirmiausia jums perdaviau tai, ką pats gavau: kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes pagal Raštus; ir kad Jis buvo palaidotas, ir kad prisikėlė trečią dieną pagal Raštus" (1 Korintiečiams 15:3-4).

Trumpas apibendrinimas: Korintiečių bažnyčia buvo susiskaldžiusi. Korintiečių bažnyčioje žmonės buvo pasidalinę pagal savo ištikimybę tam tikram vadovui (1 Korintiečiams 1:12; 3:1-6). Paulius ragino Korinto tikinčiuosius susivienyti ir būti atsidavusiems Kristui (1 Korintiečiams 3:21-23). Daug žmonių bažnyčioje amoralius santykius laikė priimtinais (1 Korintiečiams 5:1-2). Paulius įsakė jiems pašalinti piktadarius iš bažnyčios (1 Korintiečiams 5:13). Korinto tikintieji paduodavo vienas kitą į teismą (1 Korintiečiams 6:1-2). Paulius mokė korintiečius, kad geriau nukentėti nei sugadinti savo kaip krikščionių liudijimą (1 Korintiečiams 6:3-8).

Paulius Korinto bažnyčiai davė nurodymus dėl santuokos ir celibato (7 skyrius), maisto paaukoto stabams (8 ir 10 skyriai), krikščioniškos laivės (9 skyrius), moterų galvos apdengimo (1 Korintiečiams 11:1-16), Viešpaties vakarienės (1 Korintiečiams 11:17-34), dvasinių dovanų (12-14 skyriai) ir prisikėlimo (15 skyrius). Tvarką Pauliaus laiške nustatė jam užduoti korintiečių klausimai bei jų neteisingas elgesys ir klaidingi įsitikinimai.

Sąsajos: 1 Korintiečiams 10 skyriuje Paulius naudoja Senojo testamento istoriją apie izraelitų klajojimą dykumoje. Šia istorija Korinto tikintiesiems jis parodo, jog kvaila neteisingai naudoti laisvę ir pavojinga per daug pasitikėti savimi. Devintame skyriuje Paulius juos perspėjo dėl susivaldymo ir disciplinos trūkumo jų tarpe (1 Korintiečiams 9:24-27). Tuomet jis apibūdino izraelitus, kurie, nepaisydami Dievo stebuklų ir Jo rūpesčio jais- Raudonosios jūros perskyrimo, stebuklingo manos parūpinimo iš dangaus ir vandens iš uolos- neteisingai naudojo jiems suteiktą laisvę, maištavo prieš Dievą ir pasidavė amoralumui bei stabmeldystei. Paulius ragino Korinto bažnyčią atkreipti dėmesį į izraelitų pavyzdį ir vengti geismo bei seksualinio amoralumo (6-8eil.), murmėjimo ir Kristaus išbandymo (9-10eil.). Taip pat žiūrėkite Skaičių 11:4,34; 25:1-9; Išėjimo 16:2; 17:2,7.

Praktinis pritaikymas: Daugelis Korinto bažnyčios problemų ir klausimų yra vis dar aktualūs šiandieninėje bažnyčioje. Bažnyčiose yra susiskaldymai, amoralumas, neteisingas dvasinių dovanų naudojimas. 1 Korintiečiams knyga galėtų būti parašyta šiandieninei bažnyčiai; mums būtų naudinga atkreipti dėmesį į Pauliaus perspėjimus ir juos pritaikyti savo gyvenimuose. Nepaisant visų barimų ir pataisymų, 1 Korintiečiams mūsų dėmesį sutelkia ten, kur ir turėtų- į Jėzų Kristų. Krikščioniška meilė yra atsakymas į daugelį problemų (13 skyrius). Teisingas Kristaus prisikėlimo suvokimas (kaip aprašyta 15 skyriuje) ir teisingas mūsų pačių prisikėlimo supratimas turėtų išgydyti tai, kas mus skaldo ir žlugdo.Grįžti į: Naujojo Testamento Apžvalga

Grįžti į: Biblijos Apžvalga

English

Grįžti į svetainę lietuvių kalba

1 Korintiečiams Knyga
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries