Kaip Dievo suverenumas ir žmonijos laisva valia kartu veikia išgelbėjime?


Klausimas: Kaip Dievo suverenumas ir žmonijos laisva valia kartu veikia išgelbėjime?

Atsakymas:
Mums neįmanoma pilnai suprasti ryšio tarp Dievo suverenumo ir žmonijos laisvos valios ir atsakomybės. Tik Dievas pilnai žino, kaip šie du dalykai kartu veikia Jo išgelbėjimo plane. Tikriausiai labiau negu kitose doktrinose, šioje doktrinoje yra labai svarbu pripažinti mūsų nesugebėjimą pilnai suvokti Dievo ir mūsų santykių su Juo. Per daug krypstant į bet kurią pusę iškraipomas teisingas išgelbėjimo supratimas.

Šventajame Rašte aiškiai parašyta, kad Dievas žino, kas bus išgelbėti (Romiečiams 8:29; 1 Petro 1:2). Efeziečiams 1:4 rašoma, kad Dievas mus išsirinko „prieš pasaulio sutvėrimą“. Biblijoje tikintieji nuolat vadinami „išrinktaisiais“ (Romiečiams 8:33; 11:5; Efeziečiams 1:11; Kolosiečiams 3:12; 1 Tesalonikiečiams 1:4; 1 Petro 1:2; 2:9; Mato 24:22, 31; Morkaus 13:20, 27; Romiečiams 11:7; 1 Timotiejui 5:21; 2 Timotiejui 2:10; Titui 1:1). Labai aišku, kad tikintieji yra iš anksto numatyti (Romiečiams 8:29-30; Efeziečiams 1:5, 11) ir išrinkti (Romiečiams 9:11; 11:28; 2 Petro 1:10).

Biblijoje taip pat rašoma, kad mes esame atsakingi už Jėzaus kaip Gelbėtojo priimimą- mums tereikia tikėti Jėzumi Kristumi ir mes būsime išgelbėti (Jono 3:16; Romiečiams 10:9-10). Dievas žino, kas bus išgelbėti, Dievas išrenka, kas bus išgelbėti, ir mes privalome pasirinkti Jėzų, kad būtume išgelbėti. Mūsų ribotiems protams neįmanoma suvokti, kaip šie trys dalykai veikia kartu (Romiečiams 11:33-36). Tačiau mūsų atsakomybė yra skleisti evangeliją visam pasauliui (Mato 28:18-20; Apaštalų darbų 1:8). Palikime numatymą ir išrinkimą Dievui ir tiesiog būkime paklusnūs dalindamiesi evangelija.

English
Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Kaip Dievo suverenumas ir žmonijos laisva valia kartu veikia išgelbėjime?

Sužinokite, kaip tai padaryti ...

Praleisti amžinybę su DievuPrimite oproštaj od Boga