settings icon
share icon
Kesyon

Kisa Bib la di sou levanjil pwosperite a?

Repons


Nan levanjil pwosperite a, ke yo rele "Pawòl Lafwa," yo di kwayan an pou yo itilize Bondye, tandiske verite a nan Krisyanis biblik se jis opoze—Bondye sèvi ak kwayan an. Pawòl Lafwa oswa teyoloji pwosperite wè Sentespri a kòm yon pouvwa pou yo mete pou itilize pou kèlkeswa volonte kwayan yo. Bib la anseye ke Sentespri a se yon moun ki pèmèt kwayan an fè volonte Bondye. Mouvman levanjil pwosperite a byen sanble ak kèk nan sèk Evaris destriktif ki enfiltre nan kòmansman legliz la. Pòl ak lòt apot yo pa t’ap adapte pou yo oswa konsilyasyon yo ak fo pwofesè ki te pwopaje sa yo eresi. Yo idantifye yo kòm danjere fo pwofesè yo e yo te mande Kretyen yo pou yo evite yo.

Pòl te avèti Timote sou moun sa yo nan 1 Timote 6: 5, 9-11. Mesye sa yo nan "lide koripsyon" sipoze sentete te yon mwayen pou genyen ak dezi yo pou richès te yon pèlen ki te fè yo "nan ruin ak destriksyon" (v.9). Pousantaj richès se yon chemen danjere pou kretyen yo ak yon Bondye ki avèti sou: "Paske, renmen lajan fè moun fè tout kalite bagay ki mal. Gen moun ki sitèlman anvi gen lajan, yo pèdi chemen lafwa a nèt: se pa de ti soufrans ki tonbe sou yo" (v. 10). Si richès yo te yon objektif rezonab pou Bondye, Jezi ta dwe kouri dèyè li. Men, li pa t ', pwefere olye pou pa gen okenn kote pou mete tèt li (Matye 8:20) ak moutre disip li yo fè menm bagay la. Li ta dwe sonje tou ke sèl disip ki konsène ak richès se te Jida.

Pòl te di konvwatiz se idolatri (Efezyen 5: 5) e li te anseye Efèz yo pou evite nenpòt ki moun ki te pote yon mesaj nan imoralite oswa konvwatiz (Efezyen 5: 6-7). Ansèyman Prosperite entèdi Bondye travay sou pou kont li, sa vle di ke Bondye se pa Seyè a tout paske li pa ka travay jiskaske nou relache li pou fè sa. Lafwa, selon Pawòl doktrin lafwa a, pa gen konfyans nan Bondye; lafwa se yon fòmil ke nou manipile lwa espirityèl ke pwofesè prosperite yo kwè gouvène linivè a. Kòm non "Pawòl Lafwa" vle di, mouvman sa a anseye ke lafwa se yon kesyon de sa nou di pi plis pase ki moun nou fè konfyans oswa ki verite nou anbrase ak afime nan kè nou.

Yon tèm prefere nan mouvman Pawòl lafwa se "konfesyon pozitif." Sa a refere a ansèyman an ke mo tèt yo gen pouvwa kreyatif. Kisa ou di, Pawòl lafwa pwofesè yo reklame, detèmine tout bagay kap pase nan ou. Konfesyon ou yo, espesyalman favè ou mande Bondye a, tout dwe deklare pozitivman ak san yo pa etone. Lè sa a, Bondye oblije reponn (tankou si moun ta ka mande anyen nan men Bondye!). Se konsa, kapasite Bondye pou beni nou sipozeman pandye sou lafwa nou. Jak 4: 13-16 klèman kontredi ansèyman sa a: "Koulye a, se ak nou m'ap pale, nou menm k'ap di: jòdi a osinon denmen, n'a pral nan tèl lavil. Rive la, n'a pase yon lanne, n'a fè kòmès ak anpil benefis. Nou pa menm konnen sa lavi nou va ye denmen. Lavi nou tankou yon nwaj. Li parèt pou yon ti tan. Apre sa, li disparèt. Okontrè, men sa pou nou te di: Si Bondye vle, n'a wè denmen, n'a fè sa osinon sa. Men, koulye a nan grandizè nou, se vante n'ap vante tèt nou. Se yon move bagay pou moun vante tèt yo konsa."

Olye pou yo ensiste sou enpòtans richès, Bib la avèti kont kouri dèyè li. Kwayan yo, espesyalman lidè nan legliz la (1 Timote 3: 3), yo pa dwe renmen lajan (Ebre 13: 5). Renmen lajan mennen nan tout kalite sa ki mal (1 Timote 6:10). Jezi te avèti, "Apre sa, li di yo tout: Fè atansyon. Veye kò nou pou lajan pa pran tèt nou. Paske, se pa anpil byen ki garanti lavi yon nonm, li te mèt rich kont kò li." (Lik 12:15). Pou byen pote limyè sou anfesis Pawòl Lafwa sou pran lajan ak byen nan lavi sa a, Jezi te di, "Pa anpile richès nou isit sou latè, kote vè ak lawouj ap manje yo, kote vòlè kapab vòlè yo pote ale" (Matye 6: 19). Yon kontradiksyon irekonsilyab ki genyen ant ansèyman pwosperite ak levanjil Jezikri, Seyè nou an pi byen adisyone nan pawòl Jezi yo nan Matye 6:24, "Ou pa ka sèvi tou lè de, ou pa ka sèvi Bondye ak lajan."

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa Bib la di sou levanjil pwosperite a?
© Copyright Got Questions Ministries