settings icon
share icon
Kesyon

Èske inivèsalism/ sali inivèsèl biblik?

Repons


Inivèsalism se kwayans ke tout moun ap sove. Gen anpil moun jodi a ki kenbe delivrans inivèsèl ak kwè ke tout moun evantyèlman prale nan syèl la. Petèt li se panse gason ak fi k’ap viv yon lavi nan touman ki p'ap janm fini nan lanfè ki lakòz kèk rejte ansèyman an nan Bib la sou pwoblèm sa a. Pou kèk moun li se yon sou-anfaz sou renmen ak konpasyon Bondye—ak neglijans nan sentete ak jistis Bondye—ki mennen yo kwè Bondye ap gen pitye pou chak nanm vivan. Men, Bib la anseye ke gen kèk moun ki pral pase letènite nan lanfè.

Premye a tout, Bib la klè ke moun ki enkredil yo pral rete pou tout tan nan lanfè. Pawòl pwòp Jezi yo konfime ke tan ki pase nan syèl la pou moun ki delivre yo ap dire toutotan ke moun ki pa respekte nan lanfè. Matye 25:46 di, " Apre sa, l'ap voye yo resevwa chatiman ki p'ap janm fini an. Men, pou moun ki te fè byen yo, y'ap antre nan lavi ki p'ap janm fini an." Dapre vèsè sa a, pinisyon moun ki pa sove yo se jis tankou lavi moun k'ap mache dwat yo ki p'ap janm fini an. Gen kèk ki kwè ke moun ki nan lanfè pral evantyèlman sispann egziste, men Seyè a li menm konfime ke li pral dire pou tout tan. Matye 25:41 ak Mak 9:44 dekri lanfè kòm "dife etènèl" ak "dife ki p'ap janm fini."

Kijan yon moun ka evite dife sa a ki p'ap janm fini an? Anpil moun kwè ke tout wout-tout relijyon ak kwayans-mennen nan syèl la, oswa yo konsidere ke Bondye se konsa plen nan renmen ak pitye ke li pral pèmèt tout moun nan syèl la. Bondye sètènman plen ak renmen ak gen pitye; li te kalite sa yo ki te mennen l 'voye voye Pitit li a, Jezi Kris, sou latè pou mouri sou kwa a pou nou. Jezikri se pòt eksklizif ki mennen nan yon letènite nan syèl la. Travay 4:12 di, " Se li menm sèl ki ka bay delivrans paske Bondye pa bay non okenn lòt moun sou latè ki kapab delivre nou." " Se yon sèl Bondye a ki genyen. Se yon sèl moun tou ki mete lèzòm dakò ak Bondye ankò, se Jezi, Kris la " (1 Timote 2: 5). Nan Jan 14: 6, Jezi di, " Jezi reponn li: Se mwen menm ki chemen an. Se mwen menm ki verite a, se mwen menm ki lavi a. Pesonn pa ka al jwenn Papa a si li pa pase nan mwen." Jan 3:16," Paske, Bondye sitèlman renmen lèzòm li bay sèl Pitit li a pou yo. Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p'ap pedi lavi yo. Okontrè y'a gen lavi ki p'ap janm fini an." Si nou chwazi rejte Pitit Bondye a, nou pa satisfè kondisyon yo pou delivre (Jan 3:16, 18, 36).

Avèk vèsè tankou sa yo, li vin klè ke kwayans delivrans inivèsèl la pa biblik. Inivèsalism dirèkteman kontredi sa Bib la anseye. Pandan ke anpil moun akize Kretyen yo pou entolerans ak "eksklizif," li enpòtan pou sonje ke sa yo se pawòl ki nan Kris la tèt li. Kretyen yo pa te devlope lide sa yo pou pwòp yo; Kretyen yo se senpleman deklare sa Senyè a te deja di. Moun yo chwazi rejte mesaj la paske yo pa vle fè fas a jiska peche yo epi admèt yo ke yo bezwen Seyè a pou konsève yo. Pou di ke moun ki rejte pwovizyon Bondye pou delivre a nan Pitit li a, va sove se pou anpeche sentete ak jistis Bondye a ak neglije bezwen sakrifis Jezi a sou non nou.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Èske inivèsalism/ sali inivèsèl biblik?
© Copyright Got Questions Ministries