settings icon
share icon
Kesyon

Ki diferans ki genyen ant nanm ak lespri lèzòm?

Repons


Nanm nan ak lespri a se de (2) aspè imateryèl prensipal ke Bib la atribye ak limanite. Li ka lakòz konfizyon lè’n eseye dekouvri diferans ki genyen ant de (2) tèm sa yo. Mo "lespri a" refere sèlman ak aspè imateryèl nan limanite. Enpòtan nan limanite. Èt imen gen yon lespri, men nou pa lespri. Sepandan, nan Bib la nou wè ke se sèlman kwayan yo ki vivan espirityèlman (1 Korent 2:11; Ebre 4:12; Jak 2:26), pandan ke moun ki pa kwayan yo mouri espirityèlman (Efezyen 2:1-5; Kolosyen 2:13). Daprè Pòl, espirityèl la yon bagay esansyèl nan lavi kwayan yo (1 Korent 2:14; 3:1; Efezyen 1:3; 5:19; Kolosyen 1:9; 3:16). Lespri a se eleman ki nan limanite ki ba nou kapasite pou nou gen yon relasyon entim ak Bondye. Chak fwa mo "lespri a" itilize, li refere a pati imateryèl enpòtan nan limanite ki "konekte" ak Bondye, ki li menm se lespri (Jan 4:24).

Mo "nanm" lan ka refere a tou de (2) aspè imateryèl ak materyèl nan limanite. Kontrèman ak èt imen ki gen yon lespri, èt imen yo se nanm. Nan yon sans ki pi fondamantal, mo "nanm" vle di "lavi". Sepandan, pi lwen pase siyifikasyon esansyèl sa a, Bib la pale de nanm nan plizye kontèks. Youn nan sa yo se anprèsman limanite imèn pou peche (Lik 12:26). Natirèlman limanite fè sa ki mal, se konsa nanm nou yo tache kòm rezilta sa a. Prensip lavi nanm lan soti nan moman lanmò kò fizik la (Jenèz 35:18; Jeremi 15:2). Nanm nan, menm jan avèk lespri a, se sant anpil eksperyans espirityèl ak emosyonèl (Jòb 30:25; Sòm 43:5; Jeremi 13:17). Chak fwa mo "nanm" nan lan itilize, li ka refere ak yon moun tout antye, kit se vivan oswa nan apre lavi a.

Nanm ak lespri a konekte, men separe (Ebre 4:12). Nanm lan se sans nan limanite a; li se sa ke nou ye. Lespri a se aspè nan limanite ki konekte ak Bondye.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Ki diferans ki genyen ant nanm ak lespri lèzòm?
© Copyright Got Questions Ministries