settings icon
share icon
Kesyon

Kisa ki ateyism?

Repons


Ateyism se yon opinyon ke Bondye pa egziste. Ateyism se pa yon nouvo devlopman. Sòm 14: 1, ekri pa David alantou 1000 BC, mansyone ateyism: " Moun fou yo di nan kè yo: Pa gen Bondye. " Nouvo statistik resan montre yon kantite moun ki fè reklamasyon yo se ate, jiska 10 pousan nan moun atravè lemond. Se konsa, poukisa gen plis moun ki vin ate? Èske ateyism se vrèman pozisyon lojik ate yo di yo ye a?

Poukisa ateyism menm egziste? Poukisa Bondye pa tou senpleman revele tèt li bay moun, pwouve ke li egziste? Se vre wi si Bondye ta jis parèt, panse a ale, tout moun ta kwè nan li! Pwoblèm nan isit la se ke se pa dezi Bondye pou konvenk moun ke li egziste. Li se dezi Bondye pou moun kwè nan Li pa lafwa (2 Pyè 3: 9) ak aksepte pa lafwa Li kado delivrans (Jan 3:16). Bondye klèman demontre egzistans li anpil fwa nan Ansyen Testaman an (Jenèz 6-9; Egzòd 14: 21-22; 1 Wa 18: 19-31). Èske moun yo kwè ke Bondye egziste? Wi. Eske yo te vire do bay move zak yo epi obeyi Bondye? Non. Si yon moun pa vle aksepte egzistans Bondye nan lafwa, li definitivman pa pare pou aksepte Jezikri kòm Sovè pa lafwa (Efezyen 2: 8-9). Dezi Bondye a se pou moun yo vin kretyen, pa sèlman teyis (moun ki kwè Bondye egziste).

Bib la di nou ke lafwa nou dwe aksepte egzistans Bondye. Ebre 11: 6 deklare, "Nou konnen pesonn pa ka fè Bondye plezi si li pa gen konfyans nan Bondye. Moun ki vle pwoche bò kot Bondye, se pou yo kwè gen yon Bondye, yon Bondye k'ap rekonpanse tout moun k'ap chache li." Bib la raple nou ke nou beni lè nou kwè ak konfyans nan Bondye pa lafwa: "Jezi di li: Koulye a, se paske ou wè m' kifè ou kwè? benediksyon pou tout moun ki va kwè san yo pa wè mwen! '" (Jan 20:29).

Egzistans Bondye a dwe aksepte pa lafwa, men sa pa vle di kwayans nan Bondye se lojik. Gen anpil agiman bon pou egzistans Bondye. Bib la anseye egzistans Bondye egziste nan linivè (Sòm 19: 1-4), nan lanati (Women 1: 18-22), ak nan pwòp kè nou (Eklezyas 3:11). Ak tout sa ki te di, egzistans Bondye a pa ka pwouve; li dwe aksepte lafwa.

An menm tan an, li pran menm lafwa anpil pou kwè nan ateyism. Pou fè deklarasyon absoli "Bondye pa egziste" se fè yon reklamasyon nan konnen absoliman tout bagay ak nan yo te tout kote nan linivè a epi ki gen temwen tout bagay ki genyen ke nou ka wè. Natirèlman, pa gen okenn ate ta fè reklamasyon sa yo. Sepandan, sa se esansyèlman sa y’ap reklame lè yo deklare ke Bondye absoliman pa egziste. Atèn pa ka pwouve ke Bondye pa fè sa, pa egzanp, ap viv nan sant la nan solèy la, oswa anba nwaj yo nan Jipitè, oswa nan kèk nebula byen lwen. Depi kote sa yo pa pi lwen pase kapasite nou yo obsève, li pa ka pwouve ke Bondye pa egziste. Li pran menm jan anpil lafwa yo dwe yon ate kòm li fè sa yo dwe yon teyat.

Atheism pa ka pwouve, ak egzistans Bondye a dwe aksepte pa lafwa. Evidamman, kretyen yo kwè ke Bondye egziste, e admèt ke egzistans Bondye se yon kesyon lafwa. An menm tan an, nou rejte lide ke kwayans nan Bondye se lojik. Nou kwè ke egzistans Bondye a ka byen wè klè, byen santi, ak pwouve yo dwe filozofik ak syantifikman nesesè. "Syèl la fè parèt aklè pouvwa Bondye a. Li fè wè tou sa Bondye te fè ak men l'. Jounen jòdi a rakonte koze sa a bay jounen denmen k'ap vini an. Lannwit sa a repete l' bay lannwit ki vin apre a. Yo pa pale, yo pa di yon mo. Ou pa tande yon ti bwi. Men, sa yo di a mache ale toupatou sou latè. Mesaj y'ap bay la rive jouk nan dènye bout latè. Bondye moute yon kay nan syèl la pou solèy la." (Sòm 19: 1-4).

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa ki ateyism?
© Copyright Got Questions Ministries