settings icon
share icon
Kesyo

Ki sa ki se wout la Women nan delivre?

Repons


Wout la Women nan delivre se yon fason pou eksplike bon nouvèl la sou jan Bondye delivre lè l sèvi avèk vèsè soti nan Liv la nan Women. Li se yon senp metòd men vrèman fò pou eksplike poukisa nou bezwen delivre, ki jan Bondye bay delivre, ki jan nou ka resevwa delivre, e ki sa yo se rezilta yo sou jan Bondye delivre.

vèsè nan premye sou wout la Women nan delivre se Women 3:23, "Pou tout moun fè peche, ak vin kout nan tout bèl pouvwa Bondye." Nou tout fè peche. Nou gen tout bagay sa yo fè ke yo fache sou Bondye. Pa gen okenn yon moun ki se inosan. Romans 3:10-18 bay yon foto an detay de sa peche sanble nan lavi nou. Ekri nan Liv la dezyèm sou wout la Women nan delivre, Women 6:23, anseye nou sou konsekans yo nan peche – "Pou salè yo nan peche se lanmò, men kado Bondye ba yo se lavi etènèl gremesi Jezikri, Seyè nou an." Pinisyon sa yo ke nou te touche pou peche nou se lanmò. lanmò Pa sèlman fizik, men lanmò p'ap janm fini an!

vèsè nan twazyèm sou wout la Women nan delivre chwazi moute kote Women 6:23 sispann, "men kado Bondye ba yo se lavi etènèl gremesi Jezikri, Seyè nou an." Women 5:8 deklare, "Men, Bondye montre renmen pwòp tèt li nan direksyon nou, nan nou t'ap fè peche toujou lè Kris la mouri pou nou." Jezi Kris la te mouri pou nou! lanmò Jezi peye pou pri a nan peche nou yo. Jezi leve pwouve ke Bondye aksepte Jezi 'lanmò kòm peman an pou peche nou yo.

sispann nan katriyèm sou wout la Women nan delivre se Women 10:9, "ke si ou konfese ak bouch ou Jezi kòm Seyè, epi yo kwè nan kè ou Bondye li leve soti vivan pami mò yo, ou pral sove." Paske nan lanmò Jezi sou non nou, tout sa nou dwe fè se kwè nan li, kwè lanmò li kòm peman a pou peche nou yo – epi nou pral fè sove! Women 10:13 di l 'ankò, "pou tout moun ki rele sou non an nan Seyè a va sove." Jezi te mouri yo peye penalite a pou peche nou yo epi delivre nou anba lanmò etènèl. Salvation, Bondye padonnen tout peche, ki disponib yo ba nenpòt moun ki moun ki pral mete konfyans yo nan Jezi Kris la jan Seyè yo ak Sovè.

Aspè ki final la nan wout la Women nan delivre se rezilta yo nan delivre yo. Women 5:1 gen mesaj sa a bèl bagay, "Se poutèt sa, depi nou te jistifye atravè lafwa, nou gen lapè ak Bondye, gremesi Jezikri, Seyè nou an." Gremesi Jezikri, nou ka gen yon relasyon nan lapè ak Bondye. Romans 8:1 anseye nou, "Se poutèt sa, gen se kounye a pa gen okenn kondannasyon pou moun ki viv ansanm nan Kris." Paske nan lanmò Jezi sou non nou, nou pa janm yo pral kondannen pou peche nou yo. Finalman, nou gen sa a pwomès presye nan Bondye depi nan Women 8:38-39, "Pou Mon konvenki ki ni lanmò ni lavi, ni zanj ni move lespri yo, ni prezan nan ni tan kap vini an, ni okenn pouvwa, ni wotè ni pwofondè, ni nenpòt lòt bagay nan tout kreyasyon Bondye yo pral kapab fè nou pèdi renmen Bondye a ki nan Jezikri, Seyè nou an."

Èske ou ta renmen yo swiv wout la Women nan delivre? Si se konsa, isit la se yon lapriyè senp ou ka priye Bondye. Yo t'ap di lapriyè sa a se yon fason yo deklare bay Bondye ke ou ap repoze sou Jezikri, pou delivre ou yo. Pawòl ki soti tèt yo pa pral delivre ou. Se sèlman lafwa nan Jezikri ka bay delivrans! "Bondye, mwen konnen se mwen te peche kont ou epi mwen merite pinisyon. Men, Jezikri te pran pinisyon an ke mwen merite pou ke atravè lafwa nan li mwen te kapab jwenn padon. Avèk èd ou, mwen mete tout konfyans mwen nan ou pou delivre yo. Mèsi pou favè bèl bagay ou ak padon – kado a nan lavi p'ap janm fini an amèn!"

Eske-w fè yon desizyòn pou Kris akòz sa ou te li isit-la? Si se sa, silvouplè klike sou « Mwen asepte Kris jodi-a » nan bouton ki anba a.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Ki sa ki se wout la Women nan delivre?
© Copyright Got Questions Ministries