Ibibazo ku Cyaha


Icyaha ni iki?

Nabwirwa n'iki ko ikintu runaka ari icyaha?

Isengesho ry'umunyabyaha ni iki?

Nshobora kunesha nte icyaha mu buzima bwanjye bwa Gikristo?

Ibyaha birindwi biganisha ku rupfu ni ibihe?

Ese ibyaha byose birangana imbere y'Imana?

Bibiliya ivuga iki kuri za filimi z'urukozasoni? Ese kuzireba byo byaba ari icyaha?

Ese kunywa itabi bikwiriye umukristo? Kunywa itabi mbese ni icyaha?

Bibiliya ivuga iki ku byerekeye kunywa ibisindisha / vino? Kunywa ibisindisha/vino byaba ari icyaha ku Mukristo?

Mbese gukina umukino w'amafaranga n'icyaha? Bibiliya ivuga iki ku byerekeye umukino w'amafaranga?

Bibiliya ivuga iki ku butinganyi? Mbese ubutinanyi ni icyaha?

Kwikinisha ' byaba ari icyaha dukurikije ibivugwa muri Bibiliya?


Garuka ku rupapuro rwanditse mu Kinyarwanda
Ibibazo ku Cyaha