Temelji li se Marijino vječno djevičanstvo na Bibliji?Pitanje: Temelji li se Marijino vječno djevičanstvo na Bibliji?

Odgovor:
Prema službenom stajalištu Rimokatoličke crkve, Isusova majka Marija ostala je djevica cijeloga svog života. Je li to u skladu sa svjedočanstvom Biblije? Prije nego što sagledamo nekoliko specifičnih biblijskih odlomaka, važno je razumjeti zašto Rimokatolička crkva vjeruje u Marijino vječno djevičanstvo. Rimokatolička crkva Mariju smatra »Majkom Božjom« i »Kraljicom Neba«. Katolici vjeruju da Marija ima uzvišeno mjesto na Nebu, s najbližim pristupom Isusu i Bogu Ocu. Ipak, Pismo to nigdje ne uči. Štoviše, čak i kada bi Marija zaista imala tako uzvišen položaj, njezini spolni odnosi ne bi je spriječili da ga dobije. Seks u braku nije grješan. Marija se ni na koji način ne bi oskvrnula ili okaljala spolnim odnosom sa svojim mužem Josipom. Cijela zamisao o Marijinom vječnom djevičanstvu temelji se na nebiblijskom učenju o Mariji kao Kraljici Neba, te na nebiblijskom shvaćanju seksa.

Prema tome, što Biblija kaže o Marijinom vječnom djevičanstvu? Koristimo li katolički prijevod Biblije, možemo se uvjeriti kako Biblija ne uči Marijino vječno djevičanstvo. U Mateju 1,25 prijevod Duda/Fućak glasi: »I ne upozna je dok ne rodi sina. I nadjenu mu ime Isus.« On, Josip, nije imao spolni odnos s njom, Marijom, DOK nije rodila sina, Isusa. Značenje ovoga odlomka posve je jasno. Josip i Marija nisu imali spolne odnose dok se Isus nije rodio. U Mateju 13,55-56 u prijevodu Kršćanske sadašnjosti piše: »Zar mu se majka ne zove Marija, a braća njegova: Jakov, Josip, Šimun i Juda? Zar se njegove sestre ne nalaze među nama?« Katolici su u pravu kada kažu kako bi se grčki izrazi »braća« i »sestre« u ovim stihovima mogli još odnositi na muške i ženske rođake, a ne nužno na doslovnu braću i sestre. Međutim, jasno je što su Isusovi sugrađani htjeli reći: mislili su da je Isus Josipov sin, sin Marijin i brat Jakova, Josipa, Šimuna i Jude, te brat neimenovanih i nenabrojanih sestara. Otac, majka, brat, sestra. Tumačenje da se braća i sestre u ovome tekstu odnose na »rođake i rodice« ili na »rodbinu« uz spominjanje Isusove majke i oca veoma je nategnuto.

U Mateju 12,46 pak čitamo: »Dok je on još govorio narodu, stajahu vani njegova majka i njegova braća. Željeli su s njim govoriti.« Vidite još Marko 3,31-34; Luka 8,19-21; Ivan 2,12 i Djela 1,14. Svi ovi stihovi spominju Isusovu majku s njegovom braćom. Ako su to bili njegovi rođaci ili Josipovi sinovi iz prethodna braka, zašto se onda tako često spominju s Marijom? Marijino vječno djevičanstvo ne može se dokazati iz Svetoga pisma. Potrebno ga je učitati u Pismo, u opreci s onime što ono jasno tvrdi.

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Temelji li se Marijino vječno djevičanstvo na Bibliji?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga