settings icon
share icon
Pamangkot

Ano ang ginahambal sang Bibliya tuhoy sa pagpakighilawas nga indi pa kasal?

Sabat


Pareho sa iban pa nga mga sala tuhoy sa imoral nga pagpakigrelasyon, ang pagpakighilawas bag-o ang kasal paliwat-liwat nga ginadilian sang Kasulatan (Mga Gawa 15:20; Roma 1:29; 1 Corinto 5:1; 6:13; 18;7: 2; 10:8; 2 Corinto 12:21; Galacia 5:19; Efeso 5:3; Colosas 3: 5; 1 Tesalonica 4:3; Judas 7). Ginasugo sang Bibliya nga layuan ang pagpakighilawas gawas sa kasal ukun indi pa kasal. Ang pagpakighilawas bag-o ang kasal isa ka sala nga ginakompara sa imoral nga pagpakigrelasyon kag iban pa nga nagkalalain-lain nga mga klasi sang sekwal nga mga kasal-anan tungod may koneksyon ini sa pagpakighilawas sa isa ka tawo nga indi nimo asawa ukun gawas sa seremonyas sang kasal kag wala pa sa idalom sa bendisyon sang Dios. Ang pagpakighilawas lang gid sa tunga sang mag-asawa ang sekswal nga relasyon nga kun sa diin ginahintulutan sang Dios. (Hebreo 13:4). Ang pagpakighilawas bag-o ang kasal nangin normal/komon na lang tungod sa mga madamo nga mga rason. Perme nga nakasentro/nakadretso ang atun nga panan-awun sa “kaugalingong Kasadyahun” kag wala na ginahinumdum ang aspeto sang “pagpadamo”. Oo, ang pagpakighilawas nagahatag sang kalipay tungod gindisenyo ini sang Dios. Gusto Nya nga masadyahan ang lalaki kag babayi sa sekswal nga aktibidadis (sa idalum sang kasal/bendisyon sang Dios). Apang, ang una nga tuyo sang pagpakighilawas indi lang amo ang kalipay, kundi ang pagpadamo ukun pagpamata.

Indi tuhoy sang Dios nga kuhaan Nya sang kalipay ang tawo kun nga-a gindilian Nya ang pagpakighilawas bag-o ang kasal kundi para protektahan kita sa mga hinali nga pagkabuntis kag sa mga lapsag nga ibun-ag nga indi pa handa ang mga ginikanan sang ila mangin responsibilad. Atun nga isipon/tan-awun kun ano kanami ang atun nga kalibutan kun masunod lang gid natun ang gusto sang Dios tuhoy sa butang nga pagpakighilawas: diotay nga mga sekwal nga sakit, diotay nga mga iloy nga indi kasal, dioatay nga pagpahulog sang mga lapsag, kag iban pa. Ang paglikaw sa pagpakighilawas lamang ang pamaagi/pamalakad sang Dios para malikawan ang pagpakighilawas bag-o ang kasal. Ang paglikaw sa pagpakighilawas makaluwas sang kinabuhi, nagaprotekta sa mga lapsag/bata, paghatag sang tama nga imporstansya sa sekwal nga relasyon, kag lubos sa tanan nagahatag himaya Dios.

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ano ang ginahambal sang Bibliya tuhoy sa pagpakighilawas nga indi pa kasal?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries