settings icon
share icon
Pamangkot

Ang mga pets ukon hinuptanan/ukon kasapatan bala nagakadto man sa langit ang ila mga kalag kon ini mapatay?

Sabat


Ang Bibliya wala gid sang klaro nga gintudlo kun bala ang mag kasapatan may “kalag” ukon ang mga kasapatan makadto man bala sa langit. Apang, mahimo naton gamiton ang mga principio sa Bibliya agud nga kita makahatag sang kasanagan diri. Ang Bibliya nagsiling nga ang tawo (Genesis 2:7) kag kasapatan (Genesis 1:30; 6:17: 7:15,22) ginhatagan sang “ginhawa sang kabuhi”; sa amo nga bagay, parehas nga buhi nga mga tinuga ang tawo kag kasapatan. Ang nagapanguna nga kinalain sang tinuga nga katawhan kag mga kasapatan amo nga ang katawhan gintuga sa dagway kag kaanggid sa Dios (Genesis 1:26-27), samtang ang mga kasapatan iya indi. Bangud natuga sa dagway kag kaanggid sa Dios ang katawhan, ang kahulugan sini nga ang tawo kaangay sang Dios, nga may espiritualidad, may panghunahuna, balatyagon kag may kabubut-on sa paghimo sang desisyon, kag may parti sa ila nga kinaiya nga may magapadayon pagkatapos ang kamatayon. Kun ang mga hinuptanan (pets)/kasapatan may ara gid man nga “kalag” ukon indi material nga aspeto, buot silingon nga mas “nubo” gid man ang pagkatuga sini. Indi sila pareho nga lebel sang tawo. Ini nga pagkinalain posible nga rason agud makasiling nga ang “kalag” sang hinuptanan ukon kasapatan indi magapadayon nga magakabuhi pagkapatay sini.

Ang isa pa ka bagay nga aton pagalantawon amo nga ang mga kasapatan parti man sa pagpangtuga sang Dios sa Genesis. Gintuga sang Dios ang mga kasapatan kag nagsiling Siya nga nanamian Siya sini (Genesis 1:25). Gani, wala sing rason kun nga-a wala sing kasapatan sa bag-o nga kalibutan (Bugna 21:1). Sigurado gid nga may mga kasapatan sa ginapaabot nga kaharian (Millenial Kingdom) sunu’ sa Isaias 11:6; 65:25 . Imposible man nga ihambalon naton subong nga ining mga sapat nga mapa-“langit”, amo man ang aton nga mga ginpanghuptan (pets) sang nagkabuhi pa kita sa kalibutang dutan-on—wala ini sing kasigurohan. Ang aton lang nahibaluan nga ang Dios amo ang Dios nga may hustisya kag patas ang tanan sa Iya kag sa tion nga makapalangit gid man kita, aton mahangpan ang Iya desisyon sa sini nga bagay kag aton nga batunon ang Iya nga desisyon, kun ano gid man ina.

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ang mga pets ukon hinuptanan/ukon kasapatan bala nagakadto man sa langit ang ila mga kalag kon ini mapatay?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries