settings icon
share icon
Pamangkot

Ano ang ginahambal sang Bibliya tuhoy sa paghatag sang ika-pulo?

Sabat


Isa sa mga isyu sa mga Kristiano ang paghatag sang ika-pulo kag madamu ang nabudlayan nga tumanon/sundun ini. Para sa iban nga mga iglesya nasobrahan nila ang paghatag sang atensyon ang nahanungod sa paghatag sang ika-pulo. Madamu sa mga Kristiano ang wala nagatuman/nagasunod sa ginatudlo sang Bibliya tuhoy sa paghatag sang dulot para sa Ginoo. Dapat malipayon kag may pagpasalamat sa Ginoo ang paghatag sang dulot ukun ika-pulo. Apang ang masubo subong nga sitwason kay indi na amo ini ang nagakatabo sa mga simbahayan natun subong. Ang paghatag sang ika-pulo naghalin sa katudluan sa Daan nga Kasugtanan sa Bibliya. Basi sa kasuguan, ang ika-pulo nga porsyento sang mga kinita ukun gintrabahohan kinahanglan nila ini nga ihatag saTolda/Templo ukun iglesya (Leviticus 27: 30, Numero18: 26, Deuteronomio14: 24, 2 Cronica 31: 5).

Sa Daan nga Kasugtanan, naintindihan sang iban nga ang paghatag sang ika-pulo isa ka pamaagi para mahatagan sang suporta ang mga Levita kag Saserdote sa ila nga mga kinahanglanun basi sa ila nga sistema sakrispisyo. Apang sa Bag-o nga Kinasugtanan indi makita ukun mabasa nga ginasugo ukun ginatudlo ang paghatag sang ika-pulo basi sa legal nga sistema ukun pamaagi. Ginhambal ni Pablo nga ang isa ka Kristiano nga nagatuo kinahanglan magtago ukun maghanda sang parti halin sa iya nga kinita para pang-suporta sa kinahanglanun sang iglesya(1 Corinto 16: 1-2). Wala sang may ginhambal ang Bag-o nga Kinasugtanan tuhoy sa ensakto nga porsyento sa kinita nga dapat itago ukun ihanda para mangin dulot sa Ginoo, apang ang ginhambal lang kung ano ang “makaya nga ihatag” (1 Corinto 16:2). Ginkuha sang Kristianong iglesya ang ekstakto nga numero nga ika-pulong porsyento nga halin sa Daan nga Kinasugtanan kag gin-rekomenda ini nga isa sa pinakamadali nga obligasyon kag madali matuman/masunod sang mga Kristiano tuhoy sa paghatag nya sang iya nga dulot para sa Ginoo para sa pagsuporta sa iglesya. Apang indi dapat isa lang ka obligasyon ang paghatag sang ika-pulo. Bilang isa ka Kristiano dapat ihatag kun ano ang kaya nga ihatag. Ang buot silingon nga ang isa ka Kritiano pwede maghatag sang sobra pa sa ika-pulo kag kun kis-a pwede man sya makahatag sang mas manubo sa ika-pulo ukun kulang sa ika-pulo.

Naga-depende lang ang tanan sa kun ano ang makaya sang isa ka Kristiano kag sa kinahanglanun sang iglesya. Ang tanan nga mga Kristiano kinahanglan nga mag-ampu kag pangitaon kun ano ang gusto/plano sang Ginoo kung gusto ba sang isa ka Kristiano nga mangin parti/kaupod sa paghatag sang ika-pulo ukun sobra pa ukun sa suno sa iya nga kabubut-un lang para sa serbisyo sa Ginoo (Santiago 1: 5). “Ang kadaisa dapat maghatag suno sa iya gusto nga ihatag. Indi nga may pagpugong ukon nga napilitan lang, kay ginahigugma sang Dios ang mga nagahatag nga malipayon” (2 Corinto 9:7).

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ano ang ginahambal sang Bibliya tuhoy sa paghatag sang ika-pulo? Ginasaad gid bala sang Ginoo para sa mga Kristiano nga maghatag sang ka-pulo?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries