settings icon
share icon
Pamangkot

Ano bala ang ginasiling sang Bibliya nahanungod sa pagka-homo, agi, ukon lesbiana?

Sabat


Isa lang ang ginhambal sang Bibliya, nga ang mga ginapanghimo sang mga homo, agi kag lesbiana nga pagpakighilawas sa kapareho nga lalaki ukon kapareho nga babayi, kasal-anan (Genesis 19:1-13; Leviticus 18:22; Roma 1:26-27; 1 Corinto 6:9). Ang Roma 1:26-27 nagatudlo gid nga ang pagka-homo amo ang resulta sang pagpanginwala kag ang pagsupak sa Dios. Kun ang katawhan nagapadayon sa pagpakasala kag wala nagapati sa Dios, Siya “magahamtang sa ila” sa mas malaut kag sa mga sinikway nga kasal-anan para nga makit-an nila ang pagkawala sang tanan kag pagkadula sang paglaum sang kabuhi nga malayo sa Dios. Ang 1 Corinto 6:9 nagaproclamar nga ang mga nagahimo sang mga “pagpakasala” bilang homo indi masakop sa ginharian sang Dios.

Wala ang Dios nagtuga sang tawo nga may balatyagon nga kailigbon ang lalaki sa pareho nya nga lalaki ukon babayi sa babayi man, ukon ang pagka-homo. Ang Bibliya nagasiling nga ang tawo nangin homo bangud sa sala (Roma 1:24-27) kag ini bangud sa iya nga ginhimo nga desisyon sa iya kaugalingon. Ang tawo puede nga ipanganak nga may yara na siya nga pagbatyag sang pagkahomo, pareho lang gid nga may mga tawo nga ginpanganak nga may pagkamangin magamo ukon mapintas kag iban pa nga mga sala. Ini indi mangin rason nga mapatawad na lang ang tawo kun pilion niya ang pagpasunod na lang sa kailigbon kag pagpakasala. Kun ang tawo nabun-ag nga daku ang tsansa nga siya mangin maakigon ukon mapintas, nagahatag bala ina sa iya sang kinamatarong nga himuon na lang niya ini? Siempre indi gid! Amo man ina ang pagka-homo.

Apang, ang Bibliya wala nagpahayag nga ang pagka-homo may “mas grabe” nga kasal-anan sang sa iban nga sala. Tanan nga kasal-anan indi maayo kag pagsupak ini sa Dios. Ang pagka-homo isa lang sa mga bagay nga nalista sa 1 Corinto 6:9-10 nga makapahilayo sang tawo sa ginharian sang Dios. Sunu’ sa Bibliya, ang pagpatawad sang Dios para sa mga homo kasubong man sang sa nagapangerida ukon nagapangerido, sa mga nagasimba sa mga idolo, mga nagapamatay sang tawo, kawatan, kag iban pa. Ang Dios nagpromisa sang kabaskog sa pagdaug sa sala, kalakip na ang pagka-homo—agi, lesbian, bakla, tomboy—sa tanan nga magatoo kay Cristo Jesus para sa ila kaluwasan (1 Corinto 6:11; 2 Corinto 5:17; Filipos 4:13).

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ano bala ang ginasiling sang Bibliya nahanungod sa pagka-homo, agi, ukon lesbiana?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries