settings icon
share icon
Pamangkot

Ano ang ginahambal sang Bibliya tuhoy sa dinosaur? May dinosaur ba sa Bibliya?

Sabat


Sa kumunidad sang mga Kristiano madugay na nga ginadibatihan ang tuhoy sa mga dinosaur sa Bibliya nahanungod sa kung pila na gid bala ang idad sang kalibutan kag kun ano ang tama nga pag-intindi sa libro sang Genesis kag paano maeksplinar ang mga pisikal nga ebidinsya sa palibot natun. Ang nagatuo nga ang kalibutan natun tigulang na nagapati nga ang Bibliya wala nag-mentionar tuhoy sa dinosaur kay ang ila nga pagtuo madugay na nga napatay ang mga dinosaur milyon na nga tuig ang naglipas/nag-agi bag-o pa natuga ang una nga tawo sa kalibutan. Ang mga tawo nga nagsulat sang Bibliya mahimo nga wala nakakita sang dinosaur. Ang nagatuo nga ang idad sang kalibutan bata pa, nagapati man nga ang Bibliya wala nag-mentionar sang dinosaur. Apang bisan nga wala nag-gamit ang Bibliya sang termino/pulong/tinaga nga dinosaur, gingamit naman sa Hebreo ang termino nga “Tanniyn” nga ginsalhin/ginbalhin/ginsaylo sa English sa madamu nga mga pulong/termino/tinaga. Kun kis-a ginatawag ini nga “sapat sa dagat”, kag kun kis-a ginatawag nga “man-og”. Madamo man nga beses ginsalhin/ ginbalhin/ginsaylo ang “Tanniyn” sa pulong/termino/tinaga nga “dragon”. Ginpatihan nga ang “Tanniyn” isa ka higante ukun isa ka dako nga sapat. Ang mga sapat nga ini ginsambit sa sulod traenta/30 ka mga beses sa Daan nga Kasugtanan kag makita ini pareho sa lupa kag sa tubig.

Dugang nga ihibalo tuhoy sa pag-mentionar sa sini nga mga sapat, ang Bibliya nagpakita sang duha ka sapat nga ginatuohan sang mga iskolar nga ang mga sapat nga ini nagapakita nga ini isa ka dinosaur. Ang “behemoth” nga isa sa pinakamakusog nga sapat nga tinuga sang Dios, isa ka higante nga ang kakusog sang ikog pareho sa kahoy sang sedro (Job 40:15). Gintangka sang mga iskolar nga makilala ang sapat nga ini pwede mahambal nga isa ka elepante ukun hippopotamus. Apang ginkontra ini sang iban kay ang elepante kag hippopotamus may manipis nga ikog kag kun malayo ini kun ikompara sa behemoth nga ang kakusog sang ikog kapareho sa kahoy sang sedro. Ang mga sapat naman nga Brachiosaurus kag Diplodocus may mga ikog nga ang kadakuun pareho man sang kahoy nga sedro. Halos tanan nga mga sa sinauna nga sibilisasyon may kaugalingun nga eksplinasyon kag termino kun paano ipakilala ang mga tinuga nga ini nga mga higante kag mga dalagku nga mga sapat. Ang mga Petroglyphs ukun mga sinauna nga gamit, bisan pa ang mga butang nga ginlilok ukun ginhimo halin sa duta nga makita banda sa aminhan sang Amerika nagpakita sang mga tawo nga nakasakay sa mga sapat nga Diplodocus kag makatlilingala gid kay ang mga ginlilok nga ini kapareho sa mga tinuga nga Triceratops, Pterodactyl kag Tyrannosaurus Rex. Ang mga disenyo kag mosaic nga larawan sang mga Romano, ang mga paso sang mga Mayan kag ang mga pader sa banwa sang Babilonia nagapakita sang pagka-makatilingala sang mga butang nga ini kag pagka-engganyo sang mga tawo sa sini sa nga mga binuhat.

May mga nagasiling sa subong nga panahon nga nakakita sila sang sini nga mga tinuga kag mga sapat, apang wala na ini ginapatiwan/ginatuohan sang kadam-an. Para sa dugang nga mga ihibalo tuhoy sa mga importansya kag mga numero nga ebidinsyang historical nahanungod sa pagkatuga sa mga dinosaur kag tawo sa pareho nga panahon, may mga pisikal nga ebidinsya nga nakita halin sa napreserba nga agi ukun bakas sang tawo kag dinosaur nga nakita sa lugar banda sa aminhan sang Amerika kag sa sentro sang Asya sa nakatundan.

May mga dinosaur gid bala sa Bibliya? Madugayan pa ang paglutas sang mga butang nga ini. Nakadepende ina sa imo kun paano mo intindihon ang mga makuha mo nga mga ebidinsya kag kun paano mo tan-awun kag intindihun ang mga tinuga nga ini nga nagapalibot sa imo diri sa atun kalibutan. Diri sa gotquestions.org nagatuo kami sa interpretasyon nga ang kalibutan bata pa sa panahon kag ginatuohan namun nga ang tawo kag mga dinosauro magkasabay nga nabuhi ukun natuga diri sa kalibutan. Nagatuo kami nga ang mga dinosaur napatay sa panahon sang pagbaha kay Noe kay wala ginhambal nga gin-upod sila sakay sa arka kag kun may nakaluwas man sa ila sa baha, indi sila magdugay sa sulod sang isa ka tuig kag napatay na sila. Pwede man nga napatay sila tungod sa pagbag-o sang klima kag sang palibot kag padayon nga pagpatay sa ila sang mga tawo hantud nga naubos sila.

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ano ang ginahambal sang Bibliya tuhoy sa dinosaur? May dinosaur ba sa Bibliya? Ginasaad gid bala sang Ginoo para sa mga Kristiano nga maghatag sang ka-pulo?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries