settings icon
share icon
Pamangkot

Ano ang ginahambal sang Bibliya tuhoy sa pag-inom sang alkohol/bino?

Sabat


Ang Balaan nga Kasulatan madamo ginahambal tuhoy sa pag-inom sang alkohol (Levitico 10:9; Numero 6:3; Deuteronomio 29:6; Hukom 13:4, 7, 14; Hulubaton 20:1; 31:4; Isaias 5:11, 22; 24:9; 28:7; 56:12). Apang, ang Balaan nga Kasulatan wala guid nagadumili sa isa ka Kristiyano sa pag-inom sang serbisa, bino, ukon ano pa nga ilimnom nga naundan sang alkohol. Ayhan, may mga bahin sa Balaan nga Kasulatan nga positibo nga naga mentionar sang pag-inom sang bino. Ang Manugwali 9:7 nagatudlo, “Mag-inom sang bino nga may kalipay.” Ang Salmo 104:14-15 nagasiling nga ang Dios naghatag sang bino “may bino nga makalipay sa ila.” Ang Amos 9:14 nagmentionar nga ang pag-inom sang bino halin sa imo kaugalingon nga ubasan isa ka tanda sang bugay sang Ginoo. Ang Isaias 55:1 nagahambal, “Dali kamo, magbakal kamo sang bino kag gatas…”

Ibitaran nga mahubog. Amu ini ang ginamando sang Ginoo tuhoy sa pag-inom sang alkohol. (Efeso 5:18). Ang Bibliya nagakondenar sang pagkahubog kag sang epekto sini (Hulubaton 23:29-35). Ginamanduan man ang mga Kristohanon nga indi magtugot nga mangin ulipon ang ila lawas sa bisan ano nga butang. (1 Corinto 6:12; 2 Pedro 2:19). Indi mapanghiwala nga ang sobra nga pag-inom sang alkohol makaaladik. Ang Balaan nga Kasulatan nagadumili man sa isa ka Kristiyano sa pagbuhat sang mga butang nga posible nga makahalit sa iban nga mga Kristiyano ukon makatulod sa ila nga makasala batok sa ila konsyensya. (1 Corinto 8:9-13). Mabudlay katama para sa isa ka Kristiyano nga maghambal nga nagainom siya sang sobra sang alkohol para sa kahimayaan sang Ginoo (1 Corinto 10:31).

Ginhimo sang Diyos nga bino ang tubig. Ayhan nagainom si Hesus sang bino kung may ara sang okasyon (Juan 2:1-11; Mateo 26:29). Sang tiempo sang Bag-o nga Kasugtananan, ang tubig indi kaayo limpyo. Kung waay moderno nga pamaagi sa pagtinlo sang tubig, indi malikawan nga mapuno ini sang kagaw kag naglain-lain nga higko. Ang ini nga sitwasyon matuod para sa kadam-an sang third-world countries sa subong nga tinion. Tungod sini, masami nga nagainom ang mga tawo sang bino tungod sa malayo nga posibilidad nga mangin kontaminado ini. Sa 1 Timoteo 5:23, si Pablo nagtudlo kay Timoteo nga mag-untat sa pag-inom sang tubig (nga posible nga kabangdanan sang pagsakit sang iya tiyan) kag mag-inom na lamang sang bino. Sang una nga tinion, ang bino nagaagi sa proseso nga fermentation (may mikskla sang alkohol), pero indi pareho kaisog sa subong nga tiempo. Indi ini matawag nga grape juice, pero indi man ini matawag nga pareho sa bino nga ginainom sa karun nga tiempo. Sa liwat, wala nagadumili ang Balaan nga Kasulatan sa mga Kristiyano sa pag-inom sang serbisa, bino, ukon ano pa nga ilimnom nga may ara mikskla sang alkohol. Ang alkohol wala mantsa sang sala. Ang pagkahubog kag pagkaadik sa alkohol ang kinahanglan likawan sang isa ka Kristiyano (Efeso 5:18; 1 Corinto 6:12).

Ang pag-inom sang alkohol sang diotay lang pareho indi makahalit ukon maka-aladik. Sa matuod, may ara nga mga doktor nga naga-abiso sa aton nga mag-inom sang diotay nga red wine tungod sa mga benepisyo nga ginahatag sini sa aton nga lawas, kapin pa sa aton nga korason. Ang pag-inom sang diotay nga alkohol isa ka butang nga wala ginadilian sa isa ka Kristiyano. Ang pagkahubog kag pagkaadik amu ang sala. Apang, tungod sa mga ginakabalak-an sa bibiliya tuhoy sa alkohol kag sa epekto sini, tungod nga mahapos matemptar sa pag-inom sang alkohol sang sobra, kag tungod sa posibilidad nga puede ka makabuhat sang makahalalit nga butang kag/ukon kalaglagan sa imo pareho, pinakamaayo nga maglikaw na lang ang isa ka Kristiyano sa pag-inom sang alkohol.

EnglishBalik sa Hiligaynon home page

Ano ang ginahambal sang Bibliya tuhoy sa pag-inom sang alkohol/bino? Sala bala para sa isa ka Kristiyano ang pag-inom sang alkohol/bino?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries