შეკითხვები ლოცვებზე


მნიშვნელოვანია ერთობლივი ლოცვა? ერთობლივი ლოცვა ინდივიდუალურ ლოცვაზე ძლიერია?

რას ნიშნავს საუფლო ლოცვა, „მამაო ჩვენო", რომელიც უნდა ვილოცოთ?

როგორმივიღო ლოცვებზე პასუხი?

რას ვგულისხმობთ, როდესაც ვამბობთ: „იესოს სახელით"?

შეიძლება განმეორებით ვილოცოთ ერთსა და იმავეზე, თუ მხოლოდ ერთხელ უნდა ვითხოვოთ?

რატომ უნდა ვილოცოთ? რა აზრი აქვს ლოცვას, როცა ღმერთმა წინასწარ იცის ყველაფერი? თუ ღმერთს აზრს ვერ შევუცვლით, რა აზრი აქვს ლოცვას?


დაბრუნება ქართული ენის საწყის გვერდზე
შეკითხვები ლოცვებზე