Otázky o Bohu


Existuje Bůh? Jsou důkazy o tom, že Bůh existuje?

Jaké jsou Boží vlastnosti? Jaký je Bůh?

Je Bůh skutečný?

Co učí Bible o Trojici?

Proč Bůh dovoluje, aby se dobrým lidem děly špatné věci?

Stvořil Bůh zlo?

Proč je Bůh ve Starém Zákoně tak odlišný od toho, jaký je v Novém Zákoně?

Co znamená, že je Bůh láska?

Mluví k nám Bůh ještě dnes?

Kdo stvořil Boha? Odkud Bůh pochází?

Viděl někdo někdy Boha?

Co to znamená mít Boží bázeň?

Mění Bůh svůj názor?

Miluje Bůh každého, nebo jen křesťany?

Je Bůh muž či žena?

Dělá Bůh stále ještě zázraky?

Proč Bůh dopouští přírodní katastrofy jako zemětřesení, hurikány nebo tsunami?

Je Bůh / Bible patriarchální (matriarchální)?

Slyší Bůh / odpovídá na moditby hříšníka / nevěřícího?

Proč je Bůh žárlivý Bůh?

Může být monoteismus dokázaný?

Je nesprávné ptát se Boha?

Návrat na českou Domovskou stránku
Otázky o Bohu