Dělá Bůh stále ještě zázraky?Otázka: Dělá Bůh stále ještě zázraky?

Odpověď:
Mnoho lidí chce, aby Bůh dělal zázraky a tak se jim “dokázal”. “Uvěřím až když Bůh udělá zázrak, znamení anebo div!” Avšak takove myšlení je v rozporu s Písmem. Když udělal Bůh pro Židy podivuhodné a mocné zkázraky, způsobilo to aby Mu byli poslušní? Ne, Židé stále neposlouchaly a rebelovali proti Bohu, dokonce když viděli všechny ty zázraky. Ti samí lidé, kteří viděli Boha rozdělit Rudé Moře, později pochybovali, že by se Bůh mohl spravit s obyvateli Zaslíbené Země. Tato pravda je vysvětlená v Lukáši 16:19-31; v příběhu muž v nebi žádal Abraháma aby poslal Lazara z říše mrtvých a varoval jeho bratry. Abrahám mu vysvětlil, že “Jestli oni neslyší Mojžíše a proroky, neuvěří ani kdyby někdo vstal z mrtvých” (Lukáš 16:31).

Ježíš udělal bezpočet zázraků, ale velká většina lidí v Něho neuvěřila. Jestli by dnes Bůh udělal zázraky jako kdysi, výsledek by byl stejný. Lidé by se divili a krátkou dobu by v Něho věřili. Tato víra by byla plitká a zmizela by jakmile by se objevilo něco neočekávaného anebo zaplašujícího. Víra založená na zázracích není zrelá víra. Bůh udělal největší zázrak všech dob když přišel na Zem jako člověk Ježíš Kristus aby zemřel na kříži za naše hříchy (Římanům 5:8) abychom my byli spasení (Jan 3:16). Bůh stále dělá zázraky – mnohé z nich jsou jednoduše nepovšimnuty anebo popřeny. Nicméně nepotřebujeme mnoho zázraků. Co potřebujeme, je věřit v zázrak spásy skrze víru v Ježíše Krista.

Zázraky se činí na to, aby byl potvrzen ten, kto je činí. Skutky 2:22 prohlašují: “Muži Izraelští, slyšte slova tato: Ježíše toho Nazaretského, muže od Boha zveličeného mezi vámi mocmi a zázraky a znameními, kteréž činil skrze něho Bůh u prostřed vás, jakož i vy sami víte,”. To samé řekli apostoli, “My pak nepřijali jsme ducha světa, ale Ducha toho, kterýž jest z Boha, abychom věděli, které věci od Boha darovány jsou nám.” (2 Korintským 12:12). Řeč evangelia, Židům 2:4 prohlašuje “Čemuž i Bůh svědectví vydával skrze divy, a zázraky, a rozličné moci, i podělování Duchem svatým, podlé vůle své.”.Teď máme pravdu o Ježíši zapsanou v Písmu. Apoštolské psaní máme v Písmu. Ježíš a Jeho apostoli, tak je to zapsáno v Písmu, jsou úhelnými kameny a základem naši víry (Efežanům 2:20). V tomhle smyslu, zázraky už nejsou potřebné jelikož odkaz Ježíše a Jeho apostolů už byl verně zapsán v Písmu. Ano, Bůh stále dělá zázraky. Ale zároveň bychom nemněli nutně očekávat zázraky takové jako ty v Biblických časech.Návrat na českou Domovskou stránkuDělá Bůh stále ještě zázraky?