Je nesprávné ptát se Boha?Otázka: Je nesprávné ptát se Boha?

Odpověď:
Nejde o to, zdali se můžeme ptát Boha, ale jde o to, jakým způsobem a proč se Ho ptáme. Ptát se Boha není samo o sobě zlé. Prorok Abakuk měl otázky na Boha týkající se toho, kdy a co Bůh plánuje. Místo pokárání za otázky bylo Abakukovi trpělivě odpovězeno a prorok zakončuje svoji knihu písní chvály Pánovi. Mnoho otázek je dáno Bohu v Žalmech (Žalmy 10, 44, 74,77). To jsou výkřiky pronásledovaných, kteří zoufale potřebují Boží zásah a záchranu. Ačkoli Bůh neodpovídá vždy na naše otázky způsobem který očekáváme, podle těchto pasáží usuzujeme že upřímná otázka z upřímného srdce je Bohem vítána.

Neupřímné otázky, anebo otázky pokryteckého srdce jsou něco jiného. “Bez víry pak nemožné jest líbiti se jemu; nebo přistupující k Bohu věřiti musí, že jest Bůh, a těm, kteříž ho hledají, že odplatu dává.” (Židům 11:6). Po tom, co král Saul neuposlechl Boha, jeho otázky nebyly zodpovězeny (1 Samuelova 28:6). Je zcela odlišné divit se, proč Bůh dovolil jistou událost než dávat otázku v dobrém. Mít otázky je něco odlišného od zpochybňování Boží suverenity a útoku na Jeho charakter. Krátce řečeno, čestná otázka není hřích, ale zatrpklé, nedůvěřivé anebo vzpurné srdce je (hřích). Bůh není zastrašitelný otázkami. Bůh nás pozývá abychom si užívali důvěrný vztah s Ním. Když se „ptáme Boha“, mělo by to být z pokorného a ducha otevřené mysli. Můžeme se ptát Boha, ale neměli bychom očekávat konkrétní odpověď, s výjimkou že se upřímně zajímáme o Jeho odpověď. Bůh pozná naše srdce a ví, zdali Ho upřímě a nelíčeně hledáme aby nás osvítil. Postoj našeho srdce je to, co určuje zda je správné nebo špatné tázat se Boha.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránkuJe nesprávné ptát se Boha?