settings icon
share icon
Pangutana

Giunsa pagtuga sa mga kalag sa tawo?

Tubag


Adunay duha ka biblikanhong katuohan nga mga panglantaw kon giunsa pagtuga ang kalag sa tawo. Ang Traducianismo usa ka teorya nga ang kalag gimugna sa pisikal nga mga ginikanan uban sa pisikal nga lawas. Ang nagpaluyo sa Traducianismo mao ang mga mosunod: (A) Sa Genesis 2:7, giginhawa sa Dios ang ginhawa sa kinabuhi ngadto kang Adan, nga nakapahimong “buhing kalag” ni Adan. Wala sa Kasulatan nga gitala nga gihimo sa Dios ang maong buhat pag-usab. (B) Si Adan adunay anak sa iyang kaugalingong way-ong (Genesis 5:3). Ang mga kaliwat ni Adan makita nga nagapaila nga sila “mga buhing kalag” bisan wala moginhawa ang Dios kanila. (C) Genesis 2:2 – 3 daw nagpaila nga mihunong ang Dios sa iyang mamugnaong buhat. (D) Ang sala ni Adan nakaapekta sa tanang tawo – sa pisikal ingon man sa espirituhanon – kini makatarunganon kung ang lawas ug kalag naggikan sa mga ginikanan. Ang kahuyangon sa Traducianism mao nga dili kini tin-aw giunsa nga ang dili material nga kalag mamugna pinaagi sa hingpit nga pisikal nga proseso. Mamhimo lamang nga tinuod ang Traducianism kung ang lawas ug kalag dili mahimulag ang pagkadugton.

Ang Creationism usa ka panglantaw nga gituga sa Dios ang bag-ong kalag sa dihang gipanamkon ang usa ka tawo. Ang Creationism gihuptan sa daghang mga amahan sa nahiunang iglesya ug aduna usab pagpaluyo sa kasulatan. Una, gipalahi sa Kasulatan ang gigikanan sa kalag gikan sa gigikanan sa lawas (Ecclesiastes 12:7; Isaias 42:5; Zacarias 12:1; Hebreo 12:9). Ikaduha, kung gituga sa Dios ang kalag sa matag tawo sa takna nga kini gikinahanglan, ang panagbulag sa kalag ug lawas hugot nga gihuptan. Ang kahuyangon sa Creationism mao nga and Dios kanunayng nagahimo ug bag-ong mga kalag sa tawo, samtang ang Genesis 2:2 – 3 nagtumbok nga ang Dios mihunong pagtuga. Ingon man usab, sanglit ang tibuok paglungtad sa tawo – ang lawas, ang kalag, ug ang espiritu – nataptan sa sala ug nagatuga ang Dios ug bag-ong kalag sa matag tawo, sa unsang paagi nga ang kalag nataptan sa sala?

Ang ikatulong panglantaw, apan nakulangan sa biblikanhong pagpaluyo, mao ang taghuna nga ang Dios nagtuga sa tanang kalag sa tawo sa samang higayon, ug “gikalip” ang kalag sa tawo sa takna sa iyang pagpanamkon. Kini nga panglantaw nagahupot nga adunay daw usa ka matang sa “bodega sa mga kalag” sa langit diin gitipigan sa Dios ang mga kalag diin nagapaabot ug lawas sa tawo aron masudlan. Sa makausa pa, kini nga panglantaw walay pagpaluyo sa Bibliya, ug sagad gihuptan niadtong anaa sa “new age” o reinkarnasyon nga panghunahuna.

Maensakto man ang Traducianismong panglantaw o ang Creationist nga panglantaw, ang duha nagkauyon nga ang kalag wala molungtad sa wala pa ang pagpanamkon. Kini ang nagpakita sa tin-aw nga panudlo sa Biblia. Gituga man sa Dios ang bag-ong kalag sa tawo sa takna sa iyang pagpanamkon, o kon gidisenyo sa Dios ang tawhanong proseso sa pagpanganak nga manganak usab ug kalag, sa kinaulahian ang Dios maoy responsible sa pagtuga sa matag kalag sa tawo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Giunsa pagtuga sa mga kalag sa tawo?
© Copyright Got Questions Ministries