settings icon
share icon
Pangutana

Angayan bang motumar ang usa ka Cristohanon ug tambal igpahupay o uban pang tambal kahimsog sa pangisip?

Tubag


Mga pag-atake sa kalisang, mga sakit sa pagkabalaka, mga kahadlok, ug depresyon nakaapekto sa minilyon ka mga tawo. Bisan tuod ang mga eksperto sa medisina nagatuo nga daghay higayon nga ang nahisgotang mga sakit naggikan sulod sa galamhan sa usa ka tawo, adunay mga higayon diin ang pagkadili balanse sa kemikal maoy hinungdan – o adunay mga higayon diin ang suliran nga nagsugod sa galamhan maoy nakapatampo ngadto sa pagkadili balanse sa kemikal, nga sa pagkakaron nakapasiugda sa suliran. Kon mao kana, tambal ang kasagarang gireseta aron makatabang ug sunggat sa pagkadili balanse, ug sa ingon nagtambal sa mga sintomas sa sikolohikal nga sakit. Sala ba kini? Dili. Gitugotan sa Diyos ang tawo nga mouswag sa iyang kahibalo sa medisina, nga sagad ginagamit sa Diyos sa proseso sa pag-ayo. Nagkinahanglan ba ang Diyos ug medisina nga hinimo sa tawo aron mangayo? Siyempre dili! Apan gipili sa Diyos nga itugot ang paghanas sa medisina nga mouswag, ug walay biblikanhong rason aron dili magpahimulos niini.

Apan, adunay pino nga pagutlan tali sa paggamit ug medisina alang sa pagpangayo ug sa padayong pagsalig sa medisina alang sa inadlaw nga pagkinabuhi. Angay natong ilhon ang Diyos ingon nga Gamhanang Mananambal, ug hibaloan nga Siya lamang ang adunay gahom sa pagpangayo (Juan 4:14). Angay kitang mosud-ong sa Diyos una sa tanan alang sa atong kaayohan. Sama pananglitan, ang medisina nga gigamit pagtambal sa kaso sa atake sa kalisang kinahanglan lamang gamiton kutob lang diin ang nag-antos natabangan pag-atubang sa hinungdan sa kahadlok. Kinahanglan nga gamiton kini aron mapabalik ang pagdumala ngadto sa nag-antos. Apan, daghang mga nag-antos motumar sa medisina aron malikayan pag-atubang ang tinuod nga hinungdan sa ilang sakit; usa kini ka pagbalibad sa kaakohan, pagbalibad sa pagpangayo sa Diyos, ug tingali pagbalibad sa uban sa kagawasan sa kapasayloan o pagpasira sa ubang nangaging panghitabo nga mahimong nakatampo sa sakit. Busa, kini, nahimong sala, sanglit kini nakabase sa kadalo.

Pinaagig limitado nga pagtumar sa medisina aron matambalan ang mga sintomas, dayon mosandig sa Pulong sa Diyos ug sa maalamong tambag aron masugdan ang kabag-ohan sa kasingkasing ug hunahuna sa usa ka tawo, kasagaran ang panginahanglanon sa medisina mokunhod. [daw adunay mga tawo kansang mga lawas nanginahanglan ug taas nga paggamit sa tambal igpahupay aron malikayan ang mga sintomas. Ingon man usab, ang ubang mga sikolohikal nga sakit, sama sa bipolar disorder ug schizophrenia, nanginahanglan ug taas nga paggamit sa parmasyutika, sama ra gyud kaayo sa insulin alang sa diabetes.] Ang kabutang sa usa ka magtotoo namatud-an diha ni Cristo, ug ang Diyos mohatod ug kaayohang niadtong gubot nga mga dapit sa kasingkasing ug hunahuna nga maoy hinungdan sa sakit. Sama pananglitan, sap ag-atubang sa kabalaka, makasud-ong kita unsay masulti sa Pulong sa Diyos mahitungod sa kkahadlok ug ang dapit niini sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. Ang pagbasa sa mosunod nga mga Kasulatan ug pagpamalandong niini mahimong tambal, sa dihang mohatag kini ug pagsalig ug modan-ag sa kamatuoran kon unsay gikinahanglan sa pagka-anak sa Diyos: Panultihon 29:25; Mateo 6:34; Juan 8:32; Roma 8:28 – 39; 12:1 – 2; Unang Corinto 10:13; Ikaduhang Corinto 10:5; Filipos 4:4 – 9; Colosas 3:1 – 2; Ikaduhang Timoteo 1:6 – 8; Hebreo 13:5 – 6; Santiago 1:2 – 4; Unang Pedro 5:7; Ikaduhang Pedro 1:3 – 4; Unang Juan 1:9; 4:18 – 19.

Makahimo ang Diyos pag-ayo sa gamahan ug milagrosong paagi. Maoy angayang tumong sa atong pag-ampo. Makahimo usab pag-ayo ang Diyos pinaagi sa medisina ug mga doctor. Mao man usab ang angayang tumong sa atong pag-ampo. Bisan asa niini ang tamdan sa Diyos, ang atong hingpit nga pagsalig kinahanglan nga maanaa Kaniya lamang (Mateo 9:22).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Angayan bang motumar ang usa ka Cristohanon ug tambal igpahupay o uban pang tambal kahimsog sa pangisip?
© Copyright Got Questions Ministries