settings icon
share icon
Pangutana

Vegetarian ba si Hesus?” Kinahanglan ba nga mag-vegetarian ang usa ka Cristohanon?

Tubag


Dili vegetarian si Hesus. Gitala sa Biblia nga si Hesus mikaon ug isda (Lucas 24:42 – 43) ug karnero (Lucas 22:8 – 15). Milagrosong gipakaon ni Hesus ang mga panon sa isda ug pan, usa ka talagsaong butang nga Iyang himoon kon Siya usa ka vegetarian (Mateo 14:17 – 21). Sa panan-awon alang kang apostol Pedro, gideklarar ni Hesus nga ang tanang mga pagkaon nga hinlo, apil ang mga mananap (Buhat 10:10 – 15). Liwas sa lunop panahon ni Noe, gihatagan sa Diyos ang katawhan ug pagtugot nga mokaon ug karne (Genesis 9:2 – 3). Wala sukad gibasura sa Diyos kini nga pagtugot.

Human kana masulti, walay problema sa usa ka Cristohanon nga vegetarian. Wala kita gimandoan sa Biblia nga mokaon ug karne. Walay sayop sa paglikay ug kaon sa karne. Ang giingon sa Biblia mao nga dili kita angay nga ipamugos ang aton gmga baroganan mahitungod ani nga hilisgutan sa ubang tawo ni mohukom kanila sa ilang gipangkaon o wala gipangkaon. Ang Roma 14:2 – 3 nag-ingon kanato, “Ang pagtoo sa usa ka tawo nagtugot kaniya pagkaon sa bisan unsa, apan ang laing tawo, kansang pagtoo huyang, gakaon lamang ug utanon. Ang tawo nga nagakaon ug bisan unsa dili angay motamay kaniya nga dili mokaon ug karne, ug ang tawo nga dili mokaon ug bisan unsa dili angay mohukom sa tawo nga nagkaon niini, kay gidawat siya sa Diyos.”

Sa makausa pa, gihatagan sa Diyos ug pagtugot ang katawhan pagkaon sa karne human sa lunop (Genesis 9:3). Sa balaod sa Daang Tipan, ang nasod sa Israel gisugo nga dili mokaon sa pipila ka mga pagkaon (Levitico 11:1 – 47), apan walay mando sukad batok sa pagkaon ug karne. Gideklarar ni Hesus ang tanang mga pagkaon, apil na ang tanang matang sa karne, nga limpyo (Marcos 7:19). Sama sa bisan unsa, ang matag Cristohanon kinahanglan nga mag-ampo alang sa paggiya kon unsay buot ipakaon kaniya sa Diyos. Bisan unsay atong pilion nga kanoon madawat sa Diyos basta ato Siyang pasalamatan tungod sa pagsangkap Niya niini (Unang Tesalonica 5:18). “Busa kon mokaon man kamo o moinon o bisan unsay inyong himoon, himoa kining tanan alang sa himaya sa Diyos” (Unang Corinto 10:31).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Vegetarian ba si Hesus?” Kinahanglan ba nga mag-vegetarian ang usa ka Cristohanon?
© Copyright Got Questions Ministries