settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang serafin? Ang gma serafin bam ga manolunda?

Tubag


Ang serafin (alawahaw, mga pulakot) maoy mga anghelikong linalang nga nalambigit sa panan-awon ni propeta Isaias mahitungod sa Dios sulod sa Templo sa dihang gitawag siya sa Dios alang sa iyang propetikanhong pagpangalagdan (Isaias 6:1 – 7). Ang Isaias 6:2 – 4 nagtala, “Ibabaw niya mao ang mga serafin, ang matag-usa adunay unom ka mga pako. Ang nagsangpit sila sa matag-usa: “Balaan, Balaan, Balaan ang GINOO nga labing makagagahum; ang tibuok kalibotan napuno sa iyang himaya.’sa tingog sa ilang mga linitok ang mga haligi sa pultahan ug mga bakanan nauyog ug ang templo napuno sa aso.” Ang mga serafin mga manolunda nga makanunayong nagasimba sa Dios.

Ang Isaias capitulo 6 ang bugtong dapit sa Biblia nga espisipikong naghisgot sa serafin. Ang matag serafin adunay unom ka mga pako. Gigamit nila ang duha ka pako aron paglupad, ang laing duha ka pako aron pagtabon sa ilang mga tiil, ug ang laing duha ka pako gigamit aron pagtabon sa ilang mga nawon (Isaias 6:2). Ang serafin naglupad libot sa trono diin naglingkod ang Dios, nagaawit sa Iyang mga pagdayeg samtang naghatag ug talagsaong pagtagad sa himaya ug kahalangdon sa Dios. Kini nga mga linalang makita nga nagsilbing galamiton sa pagputli alang kang Isaias sa dihang nagsugid siya sa propetikanhong pagpangalagdan. Ang usa nagbutang ug init nga uling sa ngabil ni Isaias inubanan sa mga pulong, “Tan-awa, kini nadat-ol sa imong ngabil; ang imong pagka sad-an gikuha ug ang imong sala gitubos” (Isaias 6:7). Susama sa kerubin, ang serafin ilabinang nakatutok sa pagsimba sa Dios.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang serafin? Ang gma serafin bam ga manolunda?
© Copyright Got Questions Ministries