settings icon
share icon
Pangutana

Ang tanan ba adunay “pormag Dios nga lungag”?

Tubag


Ang “pormag Dios nga lungag” nga taghuna nagapahayag nga ang matag tawo adunay haw-ang sa iyang kalag/espiritu/kinabuhi nga ang Dios ray makapuno. Ang “pormag Dios nga lungag” usa ka kinaiyanhong pangandoy sa tawhanong kasingkasing alang sa butang gawas sa iyang kaugalingon, butang nga labaw sa tanan, butang nga “lahi sa uban.” Ang Ecclesiastes 3:11 naghisgot sa Dios nga maoy nagbutang sa “kahangtoran sulod sa kasingkasing sa tawo.” Gibuhat sa Dios ang katawhan alang sa Iyang dayong laraw, ug ang Dios lamang ang makatuman sa atong pangandoy alang sa kahangtoran. Ang tanang tinuohan nakabase sa kinaiyanhong pangandoy nga “makiglambigit” sa Dios. Ang Dios lang ang makatuman ani nga pangandoy, ug busa mahisama sa usa ka “pormag Dios nga lungag.”

Apan ang suliran, mao nga ang katawhan wala magtagad niini nga lungag o misulay pagpuno niini sa mga butang gawas sa Dios. Ang Jeremias 17:9 naghubit sa kabutang sa atong mga kasingkasing: “Ang kasingkasing malimbungon labaw sa tanan ug dili na matambalan. Kinsay makasabot niini?” Si Salomon gisubli ang samang taghuna: “Ang mga kasingkasing sa mga tawo, dugang pa, puno sa kadaotan ug adunay kabuang sa ilang mga kasingkasing samtang sila buhi …” (Ecclesiastes 9:3). Ang Bag-ong Tipan miuyon niini: “Ang makasasalang hunahuna mabatokon sa Dios. Wala kini nagapailalom sa balaod sa Dios, ni makahimo niini” (Roma 8:7). Ang Roma 1:18 – 22 naghubit sa katawhan nga wala magtagad kun unsay mahibaloan mahitungod sa Dios, lagmit apil na ang “pormag Dios nga lungag,” ug imbes magsimba ug bisan unsa ug tanang butang gawas sa Dios.

Subo pamalandungon, daghan kaayo ang mogahin sa ilang mga kinabuhi pagpangita ug butang gawas sa Dios aron pagpuno sa ilang pangandoy alang sa kahulogan – negosyo, pamilya, paugnant sa kusog, ug uban pa. apan ang paggukod niining mga butanga nga dili dumalayon, nagpabilin silang wala matagbay ug natingala nganong ang ilang mga kinabuhi daw wala gayud makatagbaw. Sa walay pagduda adunay daghang mga tawo nga nagagukod sa mga butang gawas sa Dios ug nakakab-ot ug pipila ka sukod sa “kalipay” sa makadiyot. Apan kon atong hunahunaon si Salomon, nga nagbaton sa tanang mga bahandi, kalamposan, pagtamod, ug gahom sa kalibotan – sa mubong pagkasulti, ang tanang gipangita sa mga tawo niining kinabuhia – atong makita nga wala niini ang nakapatagbaw sa pangandoy alang sa eternidad. Iyang gideklarar nga kining tanan “kakawangan,” ang buot pasabot nga kawang ang paggukod niya niining mga butanga tungod kay wala sila nakatagbaw. Sa kataposan iyang giingon, “Karon nga nadunggan ang tanan; ania ang panapos pulong sa maong butang: kahadloki ang Dios ug ang Iyang mga mando, kay kini ang tibuok tahas sa tawo” (Ecclesiastes 12:13).

Sama ra nga ang kwadrado nga ugsok dili mohaom sa lingin nga lungag, mao usab ang “pormag Dios nga lungag” nga anaa sulod sa matag-usa kanato mapuno ni bisan kinsa o bisan unsa gawas lamang sa Dios. Pinaagi lamang sa kinaugalingong kalambigitan sa Dios agig pagsalig ni Hesu Cristo nga ang “pormag Dios nga lungag” mapuno ug ang pangandoy alang sa eternidad matagbaw.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Ang tanan ba adunay “pormag Dios nga lungag”?
© Copyright Got Questions Ministries