settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang panteismo?

Tubag


Ang panteismo usa ka panglantaw nga ang Diyos mao ang tanang butang ug ang tanang tawo ug tanang butang mao ang Diyos. Ang panteismo managsama sa politeismo (ang pagtoo sa daghang mga diyos), apan milabaw sa politeismo sa pagtudlo nga ang tanang butang mao ang Diyos. Ang kahoy Diyos, ang usa ka bato Diyos, ang usa ka mananap Diyos, ang panganod Diyos, ang adlaw Diyos, ikaw Diyos, ug uban pa. Ang panteismo maoy pangagpas luyo sa daghang mga kulto ug mini nga mga tinuohan (sama pananglitan, Hinduismo ug Budismo, ang nagkandaiyang kahiusahan ug panaghiusa nga mga kulto, ug ang “inahan sa kinaiyahan” nga mga manimbahay).

Nagatudlo ba ang Bibliya ug panteismo? Dili, wala kini nagatudlo. Kon unsay gikaingon sa tawo nga panteismo sa pagkatinuod maoy doktrina sa kabisan asa sa Diyos. Ang Salmo 139:7 – 8 nagdeklarar, “Asa man ako moadto palayo sa Imong Espiritu? Asa man ako mokagiw gikan sa imong presensya? Kon mosaka ako sa kalangitan, atua ka didto; kon mohigda ako sa kinahiladman, atua ka didto.” Ang kabisan asa sa Diyos nagpasabot nga Siya anaa sa tanang dapit. Dili kini managsama sa panteismo. Ang Diyos anaa sa tanang dapit, apan dili Siya mao ang tanang butang. Oo, “anaa” ang Diyos sulod sa kahoy ug sulod sa usa ka tawo, apan wala kana nakapahimong Diyos sa kahoy o sa tawo. Ang panteismo dili gayud biblikanhon nga tinuohan.

Ang labing tin-aw nga biblikanhong mga lantugi batok sa panteismo mao ang di-maihap nga mga mando batok sa pagsimba’g diosdios. Kon tinuod pa ang panteismo, sayop ang pagsimba sa maong butang, tungod kay ang maong butang, sa pagkatinuod mahimong usa ka Diyos. Kon tinuod pa ang panteismo, ang pagsimba sa bato o mananap adunay tumbas nga gibug-aton sa pagsimba sa Diyos isip di-makita ug espirituhanon nga pagkasiya. Ang tinaw ug makanunayong pagsaway sa Biblia sa pagsimba’g diosdios usa ka panapos nga lantugi batok sa panteismo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang panteismo?
© Copyright Got Questions Ministries