settings icon
share icon
Pangutana

Nagkasumpaki ba ang pagtuo sa Diyos ug ang siyensiya?

Tubag


Ang siyensya gilatid ingon nga "pagpaniid, pag-ila, paghubit, masulay-sulayanhong imbestigasyon, ug ang teoretikal nga katin-awan sa mga tilimad-on." Ang siyensiya usa ka pamaagi nga mahimong gamiton sa tawo aron makabaton ug mas dakung panabot mahitungod sa kinaiyanhong uniberso. Usa kini ka pagpangita sa kahibalo pinaagi sa pagpaniid. Ang mga pag-uswag sa siyensya nagpakita sa pagkab-ot sa tawhanong panabot ug handurawan. Bisan pa, ang pagtuo sa usa ka Kristohanon sa siyensiya dili angayng mahisama sa atong pagtuo sa Diyos. Ang usa ka Kristohanon makabaton og pagtoo sa Diyos ug pagtahud sa siyensya, basta ato lang timan-an unsa ang hingpit ug dili.

Ang atong pagtuo sa Diyos usa ka pagtuo sa pagsalig. Kita adunay pagsalig sa Iyang Anak alang sa kaluwasan, pagsalig sa Iyang Pulong alang sa panudlo, ug pagsalig sa Iyang Balaang Espiritu alang sa giya. Ang atong pagsalig sa Diyos kinahanglan hingpit, tungod kay kon atong ibutang ang atong pagsalig sa Diyos, kita nagasalig sa usa ka hingpit, makagagahum, labaw’ng nasayud sa tanan nga Magbubuhat. Ang atong pagtuo sa siyensiya kinahanglan nga kutob lang sa alimpatakan ug wala nay lain pa. Makasalig kita sa siyensya nga maghimo sa daghang mga dagkong butang, apan mahimo usab kitang makapaneguro sa siyensya nga masayop. Kon atong ibutang ang pagtuo sa siyensya, kita nagasalig sa dili hingpit, makasasala, limitado, adunay utlanan nga mga tawo. Ang siyensiya sa tibuok kasaysayan sayop mahitungod sa daghang mga butang, sama sa porma sa yuta, de-motor nga paglupad, mga bakuna, pag-abonog dugo, ug bisan pa sa pagpanganak. Wala gayud masayop ang Diyos.

Ang kamatuoran dili angay’ng kahadlokan, mao nga walay hinungdan nga ang usa ka Kristohanon mahadlok sa maayo nga siyensya. Ang pagkakat-on og dugang mahitungod sa paagi pagtukod sa Diyos sa atong uniberso makatabang sa tanang katawhan nga paghiayon ang katingalahan sa paglalang. Ang pagpalapad sa atong kahibalo makatabang kanato nga mabuntog ang sakit, pagkawalay alamag, ug dili pagsinabtanay. Apan, adunay kapeligrohan sa dihang ang mga siyentipiko maghupot sa ilang pagtoo sa tawhanong panabot labaw sa pagsalig sa atong Magbubuhat. Kining mga tawhana walay kalahian ni bisan kinsa nga mahinalaron ngadto sa usa ka relihiyon; gipili nila ang tinuohan sa tawo ug mangita sa mga katinuoran aron panalipdan ang maong tinuohan.

Bisan pa, ang labing makatarunganong mga siyentipiko, bisan kadtong nagdumili sa pagsalig sa Diyos, miangkon nga nakulangan sa kahingpitan sa atong pagsabut sa uniberso. Ilhon nila nga ang Diyos o ang Balaang Kasulatan dili mapamatud-an o mapanghimakak sa siyensya, sa katapusan sama sa kadaghanan sa ilang mga kinaham nga mga teorya nga dili mapamatud-an o mapanghimakak. Ang syensya gituyo nga mahimong usa ka walay pagpihig nga pagtuon, nga nangita lamang sa kamatuoran, dili pagpadayon sa usa ka mamat.

Kadaghanan sa syensya nagsuporta sa kinabuhi ug buhat sa Dios. Ang Mga Salmo 19:1, “Ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Diyos; Ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa Iyang mga kamot.” Sa dihang ang binag-ong siyensya nakakaplag og dugang mahitungod sa uniberso, atong makita ang dugang pamatuod sa paglalang. Ang talagsaong kakuti ug paghulag sa DNA, ang makuti ug sinamaling mga balaod sa alamiya, ug ang bug-os nga pagkaangay sa mga pagkabutang ug kimika dinhi sa kalibutan sa kinatibuk-an nagsilbing nagpaluyo sa mensahe sa Balaang Kasulatan. Ang usa ka Kristohanon kinahanglan nga mohangop sa siyensya nga nangita sa kamatuoran, apan isalikway ang "mga sacerdote sa siyensiya" nga nagbutang sa tawhanong kahibalo labaw sa Diyos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nagkasumpaki ba ang pagtuo sa Diyos ug ang siyensiya?
© Copyright Got Questions Ministries