settings icon
share icon
Pangutana

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa cremation? Angay bang sunogon ang patayng lawas sa mga Cristohanon? Ang pagtoo ba sa pagkabanhaw sa lawas naglantugi batok sa cremation?

Tubag


Ang Biblia wala mohatag ug espisipikong panudlo mahitungod sa cremation. Adunay mga panghitabo sa Daang Tipan mahitungod sa mga tawo nga gisunog hangtod mamatay (Unang Hari 16:18; Ikaduhang Hari 21:6) ug sa mga bukog sa tawo nga gisunog (Ikaduhang Hari 23:16 – 20), apan kini dili mga panig-ingnan sa cremation. Makaikag pamatikdan nga sa Ikaduhang Hari 23:16 – 20, ang pagsunog sa mga bukog sa tawo sa halaran makapasipala sa halaran. Sa samang higayon, dili makita sa Daang Tipan nga nagmando nga ang patayng lawa dili pagasunogon, ni wala magbutang ug bisan unsang tunglo o paghukom sa tawo nga gisunog ang patayng lawas.

Ang cremation gihimo panahon sa Biblia, apan dili kini sagad nga ginahimo sa mga Israelita o sa mga magtotoo panahon sa Bag-ong Tipan. Sa mga kultura panahon sa Biblia, ang paglubong sa lubnganan, langob, o sa yuta maoy kasagarang paagi paghipos sa patayng lawas (Genesis 23:19; 35:9; Ikaduhang Cronicas 16:14; Mateo 27:60 – 66). Samtang ang paglubong maoy naandan, wala nagmando ang Biblia nga paglubong lang ang gitugot nga pamaagi paghipos sa patayng lawas.

Ang cremation ba maoy butang nga mahimong hunahunaaon sa usa ka Cristohanon? Usa pa, walay espisipikong biblikanhong mando batok sa cremation. Ang ubang mga magtotoo misupak sa cremation sa ngalan nga wala niini giila nga moabot ang adlaw nga pagabanhawon sa Dios ang atong mga lawas ug mahiusa pag-usab sa atong kalag/espiritu (Unang Corinto 15:35 – 58; Unang Tesalonica 4:16). Apan, ang katinuoran nga ang usa ka lawas nga gi-cremate wala nakapahimong lisod alang sa Dios pagbanhaw sa maong lawas. Ang mga lawas sa mga Cristohanon nga mitaliwan liboan ka tuig na ang milabay, sa karon, hagbay rang nahimong abog. Dili kini makapugong sa Dios pagbanhaw sa ilang mga lawas. Iyang gituga sila una sa tanan; dili Siya maglisod pagtuga na usab kanila. Ang cremation walay laing mahimo kondili ang “pagpadali” sa proseso nga mahimong abo ang lawas. Ang Dios makahimo pagbanhaw sa salin sa tawo nga na-cremate ingon man sa tawo nga wala ma-cremate. Ang pangutana mahitungod sa paglubong o cremation anaa sa hinsakopan sa Cristohanong kagawasan. Ang tawo o panimalay nga nagahunahuna niini nga hisgotanan kinahanglan nga mag-ampo alang sa kaalam (Santiago 1:5) ug sundon ang gihuptang gituohan nga mosangpot sa maong pag-ampo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa cremation? Angay bang sunogon ang patayng lawas sa mga Cristohanon? Ang pagtoo ba sa pagkabanhaw sa lawas naglantugi batok sa cremation?
© Copyright Got Questions Ministries