settings icon
share icon
Pangutana

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa pagkatulog sa kalag?

Tubag


Ang “pagkatulog sa kalag” usa ka pagtoo nga human mutaliwan ang tawo, ang iyang kalag “matulog” hangtod sa pagkabanhaw ug sa kataposang paghukom. Ang taghuna sa “pagkatulog sa kalag” dili biblikanhon. Sa dihang gihulagway sa Biblia ang usa ka tawo nga “natulog” kalabot sa kamatayon (Lucas 8:52; Unang Corinto 15:6), wala kini nagpasabot ug literal nga pagkatulog. Ang pagkatulog usa lamang ka paagi aron paghulagway sa kamatayon tungod kay ang usa ka patay’ng lawas murag natulog. Sa takna ng akita mamatay, atong atubangon ang paghukom sa Dios (Hebreo 9:27). Alang sa mga magtotoo, ang mahimulag sa lawas mao ang maanaa kauban sa GINOO (Ikaduhang Corinto 5:6 – 8; Filipos 1:23). Alang sa mga magtotoo, ang kamatayon nagpasabot ug walay kataposang silot sa impiyerno (Lucas 16:22 – 23).

Hinuon, hangtod sa kataposang pagkabanhaw, adunay temporaryo nga langit – ang Paraiso (Lucas 23:43; Ikaduhang Corinto 12:4) ug temporaryo nga impiyerno – ang Hades (Pinadayag 1:18; 20:13 – 14). Ingon katin-aw diha sa Lucas 16:19 – 31, ni sa Paraiso o sa Hades makita nga ang mga tawo nangatulog. Kini maingon, hinuon, nga ang lawas sa usa ka tawo “natulog” samtang ang iyang kalag anaa sa Paraiso o sa Hades. Sa pagkabanhaw, kini nga lawas “pukawon” ug mabag-o ngadto sa walay kataposang lawas nga mabatonan sa usa ka tawo ngadto sa eternidad, sa langit man o sa impiyerno. Kadtong mga anaa sa Paraiso ipadala sa bag-ong mga langit ug bag-ong yuta (Pinadayag 21:1). Kadtong mga anaa sa Hades igabalhog ngadto sa lawa sa kalayo (Pinadayag 20:11 – 15). Kini mao ang kataposan, dumalayong mga sangpotanan sa tanang tawo – kini nakabase sa bug-os kon ang usa ka tawo misalign o wala kang Hesu Cristo alang sa kaluwasan.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa pagkatulog sa kalag?
© Copyright Got Questions Ministries