settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang pag-ampo nga naglakaw? Biblikanhon ba ang mag-ampo nga naglakaw?

Tubag


Ang pag-ampo nga naglakaw usa ka Batasan sa pag-ampo sa dapit, usa ka matang sa pag-ampo sa pagpataliwala nga naglakip sa paglakaw ngadto o duol sa usa ka particular nga dapit samtang naga-ampo. Ang ubang tawo nagatoo nga ang mapaduol sa dapit nagtugot kanila sa “pag-ampo nga mas duol aron makaampo nga mas tin-aw.” Ang pag-ampo nga naglakaw ginahimo sa mga tawo, mga pundok, ug bisan sa tibuok kaiglesyahanan. Mahimo kining ingon ka mubo sama sa usa ka kalye o ingon kataas sa pipila ka mga milya. Ang alinghuna mao ang paggamit sa lima ka mga pagbati – panan-aw, panimaho, panlasa, ug panghikap – aron madugang ang pagsabot sa usa ka tigpataliwala mahitungod sa gikinahanglang iampo.

Sama pananglitan, kon maglakaw ka tadlas sa imong kasilinganan aron mangita ug mga butang nga iampo, mahimong makaagi ka usa ka natad nga hilabihan ka hugaw ug nagkaguliyang. Kini mahimong moaghat kanimo pag-ampo sa maayong panglawas, sa pisikal ug espiritwal, sa mga namuyo sa sulod. Ang ubang mga pundok naga-ampo nga naglakaw libot sa mga tunghaan, nagpaaghat sa mga magtutudlo ug mga tinun-an sa sulod. Alang sa ilang kaluwasan ug kalinaw, ug alang sa mga laraw sa demonyo sa ilang tunghaan nga mababagan. Ang ubang mga tawo gibati nga makahimo sila makakonsentrar ug mapunting ang ilang mga pag-ampo sa mas epektibo pinaagi sa paglakaw duol sa mga tawo ug mga dapit nga ilang ginaampoan.

Ang pag-ampo nga naglakaw medyo bag-o nga panghitabo, ang gigikanan dili tin-aw. Walay biblikanhong modelo alang sa pag-ampo nga naglakaw, bisan tuod ang paglakaw maoy kinalabwang paagi sa panakyanan panahon sa Biblia, klaro nga ang mga tawo lagmit naglakaw ug nag-ampo sa samang higayon. Apan, walay direktang mando nga ang pag-ampo nga naglakaw usa ka butang nga angay natong pagahimoon. Ang pagtoo nga ang mga pag-ampo nga gihalad sa bisan unsang kahimtang, o samtang ana sa bisan unsang posisiyon, maoy mas epektibo kay sa mga pag-ampo nga gihalad sa laing takna o sa laing paaagi wala sa kasulatan. Dugang pa, samtang atong bation nga kinahanglan natong maduol sa dapit o sa kahimtang arong mag-ampo nga mas tin-aw, ang atong langitnong Amahan, nga anaa bisan asa sa tanang panahon, tukmang nasayod unsa nga panginahanglanon ang anaa ug muresponde kanila sa Iyang kaugalingong hingpit nga kabubot-on ug gitakdang panahon. Ang katinuoran nga gitugotan kita Niya nga maapil sa Iyang mga plano pinaagi sa mga pag-ampo alang kin isa aotng kaayohan, ug dili sa Iyaha.

Gimandoan kita nga “mag-ampo sa walay hunong” (Unang Tesalonica 5:17), ug sanglit ang paglakaw usa ka butang nga atong ginahimo kada adlaw, segurado nga kabahin sa pag-ampo nga walay hunong mao ang pag-ampo samtang nagpanaw. Pamatian sa Dios ang tanang mga pag-ampo nga gihalad niadtong nagpabilin ni Cristo (Juan 15:17), dili igsapayan ang panahon, dapit, o kabutang. Sa samang higayon, seguradong walay mando batok sa pag-ampo nga naglakaw, ug ang bisan unsa nag nag-aghat kanato aron mag-ampo takos nga hatagan ug igong pagtagad.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang pag-ampo nga naglakaw? Biblikanhon ba ang mag-ampo nga naglakaw?
© Copyright Got Questions Ministries