settings icon
share icon
Pangutana

Ang mga demonyo ba napukan nga mga manolunda?

Tubag


Kon kanus-a gayud gituga sa Dios ang mga manolunda lantugionon pa, apan unsay nasayran nga tino mao nga gituga sa Dios ang tanan nga maayo tungod kay ang Dios, sa Iyang pagka-balaan, dili makatuga ug butang nga sal-an. Busa sa dihang si Satanas, nga kaniadto maoy manolunda nga si Lusiper, nakigbatok sa Dios ug gitambog gikan sa langit (Isaias 14; Ezekiel 28), sikatulo sa anghelikong panon ang miipon sa iyang pag-alsa (Pinadayag 12:3 – 4, 9). Walay pagduhaduah nga kining mga napukan nga manolunda nailhan sa karong nga mga demonyo.

Sayud kita nga ang impiyerno gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manolunda, sumala sa Mateo 25:41: “Unya moingon siya ngadto kanila sa Iyang wala, ‘Pahawa, kamong mga tinunglo, ngadto sa dumalayong kalayo nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga manolunda.’” Si Hesus, sa paggamit sa maangkonong pulong “iya” gipatin-aw nga kining mga manolunda iya ni Satanas. Ang Pinadayag 12:7 – 9 nagsaysay sa anghelikong gubat sa kataposang adlaw tali nilang Miguel uban sa “iyang mga manolunda” ug kang Satanas uban sa “iyang mga manolunda.” Gikan niini ug sa susamang mga bersikulo tin-aw nga ang mga demonyo ug mga napukang manulonda susama.

Ang uban nagsalikway sa alinghuna nga ang mga demonyo mga napukang manolunda tungod sa katinuoran nga ang Judas bersikulo 6 nagpahayag nga ang mga manolunda nga nakasala “ginapos sa dumalayong tanikala.” Apan bisan pa niana, tin-aw nga dili tanang mga manolunda nga nakasala “ginapos,” sanglit binuhian pa sa Satanas (Unang Pedro 5:8). Nganong ibalhog sa bilanggoan ang ubang mga napukang manolunda, apan tugotang ang pangulo sa rebelyon nga magpabiling binuhian? Murag ang Judas 6 nagpasabot sa pagbalhog sa Dios sa mga napukang manolunda nga misupil, lagmit mao kadto ang panghitabo mahitungod sa “mga anak nga lalaki sa Dios” sa Genesis 6.

Ang labing sagad nga kapuling pagpasabot sa kagikan sa mga demonyo mao kadtong ang mga Nefilim sa Genesis 6 gilaglag sa Lunop, ang ilang mga walay lawas nga kalag nahimong mga demonyo. Hayan ang Biblia wala espisipikong nagsulti unsay nahitabo sa mga kalag sa Nefilim sa dihang sila namatay, dili mahimo nga laglagon sa Dios ang Nefilin sa Lunop aron lang tugotang ang ilang mga kalag nga magpahinabog sa mas dakong kadaotan sama sa mga demonyo. Ang labing biblikanhon nga kataronganong pagpasabot sa kagikan sa mga demonyo mao nga sila mga napukang manolunda, mga manulonda nga nakigbatok sa Dios kuyog ni Satanas.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Ang mga demonyo ba napukan nga mga manolunda?
© Copyright Got Questions Ministries