settings icon
share icon
Pangutana

Unsay angay himoon sa usa ka Cristohanon kon siya naminyo ngadto sa dili magtotoo?

Tubag


Ang maminyo ngadto sa dili magtotoo mahimong usa sa labing lisod nga hagit sa usa ka Cristohanong kinabuhi. Ang kaminyoon usa ka sagradong pakigsaad nga naghiusa sa duha ka tawo ngadto sa usa ka unod (Mateo 19:5). Mahimong malisod kaayo alang sa usa ka magtotoo ug usa ka dili magtotoo nga magpuyo sa malinawong panag-uyon (Ikaduhang Corinto 6:14 – 15). Kon ang usa ka pares mahimong usa ka Cristohanon human makasal, ang kinaiyanhong mga pakigbisog sa pagpuyo ilalom sa duha ka managlahing mga kagamhan maklaro dayon.

Kasagaran ang mga Cristohanon nga anaa niini nga kahimtang mangitag paagi nga makalingkawas sa kaminyoon, kumbinsido nga mao ra kini ang paagi aron mahimaya gayud ang Dios. Apan, ang Iyang Pulong, sukwahi ang giingon. Mahinungdanon kaayo nga dili lamang mahimong kontento sa atong kahimtang, apan mangita usab ug mga paagi aron makahimaya Kaniya taliwala sa atong mahagitong mga kahimtang (Unang Corinto 7:17). Espesipikong gitagad sa Biblia kadtong naminyo sa mga dili magtotoo sa Unang Corinto 7:12 – 14: “… Kon si bisan kinsa nga igsoon adunay asawa nga dili magtotoo ug buot siyang magpuyo uban niya, dili niya angay nga buwagan siya. Ug kon ang usa ka babaye adunay bana nga dili magtotoo ug buot nga magpuyo kuyog niya, dili niya angay nga buwagan siya. Kay ang dili magtotoo nga bana nabalaan pinaagi sa iyang asawa, ug ang dili magtotoo nga asawa nabalaan pinaagi sa iyang magtotoo nga bana …”

Ang mga Cristohanon nga naminyo sa mga dili magtotoo kinahanglan nga mag-ampo alang sa gahum sa Balaang Espiritu aron makahimo sila pagsugid mahitungod kang Cristo ug magkinabuhi diha sa kahayag sa presensya sa Dios (Unang Juan 1:7). Kinahanglan nilang pangitaon ang makabag-o nga gahum sa Dios aron pagbag-o sa ilang mga kasingkasing ug mogama ug bunga sa Balaang Espiritu (Galacia 5;22 – 23). Ang Cristohanong asawa obligado nga makabaton ug mapinasakopon nga kasingkasing, bisan ngadto sa iyang dili magtotoo nga bana (Unang Pedro 3:1), ug kinahanglan niyang magpabiling duol sa Dios ug mosalig sa Iyang grasya aron makahimo siya pagbuhat sa ingon.

Ang mga Cristohanon wala gituyo nga magkinabuhi sa nag-inusarang kinabuhi; kinahanglan nilang makakaplag ug pagpaluyo gikan sa gawas nga mga tinubdan sama sa iglesya ug mga grupo sa pagtuon sa Bibliya. Ang maminyo sa usa ka dili magtotoo wala nakapausab sa pagka Sagrado sa maong kalambigitan, busa kinahanglan nga mahimong prayoridad sa matag Cristohanon ang mag-ampo alang sa iyang kapikas ug maghatag ug maayong panig-ingnan, itugot ang kahayag ni Cristo nga mosiga nga masanag (Filipos 2:14). Hinaot nga ang kamatuoran nga makita sa Unang Pedro 3:1 – nga ang usa ka dili magtotoo nga kapikas “madala” – mahimong paglaum ug tumong sa matag Cristohanon nga naminyo sa usa ka dili magtotoo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay angay himoon sa usa ka Cristohanon kon siya naminyo ngadto sa dili magtotoo?
© Copyright Got Questions Ministries