settings icon
share icon
Pangutana

Nakasulat ba sa Bibliya nga dili na mawala ang kaluwasan bisan kanus-a?

Tubag


Sa dihang gidawat sa tawo si Cristo isip nga iyang Manluluwas, gihatagan siya ug bag-ong relasyon sa Dios isip Iyang anak nga garantiya nga siya luwas na ug dili na mawala pa ang iyang kaluwasan. Giingon sa libro sa Judas 24, “Ngadto Kaniya mga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa iyang mahimayaong atubangan.” Ang Dios gamhanan ug takos nga moamping sa mga magtutuo aron dili sila mapakyas. Nakadepende kini sa Dios, dili kanato, kon iatubang kita Niya sa Iyang mahimayaong presensiya. Ang atong walay kataposang seguridad resulta sa pag-amping kanato sa Dios, ug dili kita ang nagakupot ug nagaamping sa atong kaugalingong kaluwasan.

Gipadayag ni Jesu-Cristo nga, “Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili na gayod sila mangamatay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong Amahan nga maoy naghatag kanako labaw sa tanan, ug walay makagaw kanila gikan sa Amahan.” (Juan 10:28-29). Hingpit ang paggunit kanato ni Jesus ug sa Amahan. Kinsa ang makapahilayo kanato sa hingpit nga paggunit kanato sa Amahan ug Anak? Giingon kanato sa libro sa Efeso 4:30 nga ang mga mantutuo “gipatikan na sa adlaw nga giluwas kita ni Jesus.” Kon ang magtutuo walay kasiguruhan sa ilang kaluwasan, walay kamatuoran ang pagpatik kanato sa adlaw nga giluwas kita Niya sa atong mga sala, apan kini tinuod lamang kaniadtong adlaw nga kita nakasala ug wala pa kita nagatuo. Giingon sa Juan 3:15-16 Ang kinsa nga misalig kang Jesus makabaton “ kinabuhing walay kataposan.” Kon ang usa ka tawo gisaaran sa kinabuhing walay dayon , pagkahuman gikuha ug balik sa iyaha, dili kini matawag nga “walay kataposan”. Kon ang walay kataposang seguridad nga kaluwasan dili tinuod, ang saad nga kinabuhing walay kataposan sa Bibliya usa ka bakak ug dako nga sayop. Ang usa ka malig-ong lantugi bahin sa walay kahumang seguridad makaplagan sa libro sa Roma 8:38-39, “Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa Iyang gugma: bisan ang kamatayon o kinabuhi, o mga anhel, o ang mga langitnong pamunoan o mga gahom, o ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahonan.” Ang atong walay kataposang seguridad gipalit ni Cristo, gisaad sa Amahan, ug gitatakan sa Balaang Espiritu.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nakasulat ba sa Bibliya nga dili na mawala ang kaluwasan bisan kanus-a?
© Copyright Got Questions Ministries