settings icon
share icon
Pangutana

Unsay ginasulti sa Biblia mahitungod sa mga pagkaon nga angay natong kanoon (kosher)? Aduna bay mga pagkaon nga angay likayan sa usa ka Cristohanon?

Tubag


Ang Levitico kapitulo 11 nagtala sa mga gidili nga pagkaon nga gihatag sa Diyos ngadto sa nasod sa Israel. Ang mga balaod alang sa pagkaon naglakip sa mga gipangdili batok sa pagkaon ug karneng baboy, kinhason, kinabag-an sa mga insekto, tigpangaykay nga mga langgam, ug nagkandaiyang uban pa nga mga mananap. Ang mga lagda alang sa pagkaon dili tuyo nga ipadapat ni bisan kinsa kondili sa mga Israelita lamang. Ang katuyoan sa mga balaod alang sa pagkaon mao ang himoon ang mga Israelita nga lahi sa tanang mga nasod. Human nga matapos kini nga katuyoan, gideklarar ni Hesus ang tanang pagkaon nga limpyo (Marcos 7:19). Gihatagan sa Diyos si Pedro ug usa ka panan-awon diin Iyang gideklarar nga ang kanhiay hugaw nga mga mananap mahimo nang kanoon: “Ayaw tawga nga hugaw ang bisan unsa nga gihinloan na sa Diyos” (Buhat 10:15). Sa dihang namatay si Hesus sa krus, Iyang gituman ang balaod sa Daang Tipan (Roma 10:4; Galacia 3:24 – 26; Efeso 2:15). Naglakip niini ang mga balaod mahitungod sa hinlo ug hugaw nga mga pagkaon.

Ang Roma 14:1 – 23 nagtudlo kanato nga dili tanan ingon kahamtong diha sa pagtoo aron modawat sa katinuoran nga ang tanang mga pagkaon hinlo. Ang resulta, kon kita kuyog sa tawo nga Masilo sa atong pagkaon ug “hugaw” nga pagkaon, kinahanglan nimong ipadaplin ang imong katungod sa pagkaon niini, aron dili Masilo ang maong tawo. Aduna kitay katungod mokaon bisan unsay atong ganahan, apan wala kitay katungod nga Masilo ang ubang tawo, bisan pa kung sila ang nasayop. Alang sa Cristohanon niini nga kapanahonan, hinuon, aduna kitay kagawasan pagkaon sa bisan unsa nga atong ganahan basta dili kini makapapandol sa usa ka tawo sa iyang pagtoo.

Sa Bag-ong Kasabotan sa grasya, ang Biblia mas nabalaka sa gidaghanon sa atong gikaon kay sa unsay atong gikaon. Ang pisikal nga kagana maoy mga katandian sa atong kakayahan pagpugong sa atong kaugalingon. Kon dili nato mapugngan ang atong mga nabatasan sa pagkaon, lagmit dili usab kita makahimo pagpugong sa ubang mga nabatasan ilabo na kadtong anaa sa hunahuna (kaibog, kasuya, dili matarong nga kasilag/kasuko) ug dili makapugong nga dili maka tsismis o mangaway. Dili nato itugot ang atong mga kagana nga modumala kanato; hinoon, ato kining pugngan (Deuteronomio 21:20; Panultihon 23:2; Ikaduhang Pedro 1:5 – 7; Ikaduhang Timoteo 3:1 – 9; Ikaduhang Corinto 10:5).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay ginasulti sa Biblia mahitungod sa mga pagkaon nga angay natong kanoon (kosher)? Aduna bay mga pagkaon nga angay likayan sa usa ka Cristohanon?
© Copyright Got Questions Ministries