settings icon
share icon
Pangutana

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa mga multo/mga paghamok?

Tubag


Tinuod ba nga adunay mga multo? Ang tubag niini nga pangutana nakadepende kon unsay gipasabot sa termino nga “mga multo.” Kung ang termino nagpasabot sa “mga espirituhanong linalang,” ang tubag mahimong “oo.” Kung ang termino nagpasabot sa “mga espiritu sa mga tawo nga mitaliwan,” ang tubag kay “dili.” Gipatin-aw pag-ayo sa Biblia nga adunay mga espirituhanong linalang, maayo ug daotan. Apan gisupak sa Biblia ang alinghuna nga ang mga espiritu sa nitaliwan nga mga tawo mahimong magpabilin sa kalibotan ug “mohamok” sa mga buhi.

Ang Hebreo 9:27 nagdeklarar, “Ang tawo gikatakdang motaliwan kausa, ug human niana ang pag-atubang sa paghukom.” Mao kana ang mahitabo sa kalag-espiritu sa usa ka tawo human mamatay – ang paghukom. Ang resulta niini nga paghukom langit alang sa magtotoo (Ikaduhang Corinto 5:6 – 8; Filipos 1:23) ug impiyerno alang sa dili magtotoo (Mateo 25:46; Lucas 16:22 – 24). Walay tunga-tunga. Walay posibilidad nga magpabilin say uta diha sa espiritu nga porma isip usa ka “multo.” Kung aduna man ugaling mga ing-ana sama sa mga multo, sumala sa Biblia, hingpit nga dili sila walay lawas nga mga espiritu sa nitaliwan nga mga tawo.

Tin-aw kaayo nga ginatudlo sa Biblia nga aduna gayud mga espirituhanong linalang nga maka-konekta ug mopakita sa atong pisikal nga kalibotan. Giila sa Biblia kining mga linalang ingon nga mga manolunda ug mga demonyo. Ang mga manolunda maoy mga espirituhanong linalang nga mga matinud-anon sa pag-alagad sa Diyos. Ang mga demonyo mga daotan, limbongan ug makadaot. Sumala sa Ikaduhang Corinto 11:14 – 15, ang mga demonyo magtakuban ingon nga “mga manolunda sa kahayag” ug isip “mga sulugoon sa pagkamatarong.” Nagapakita isip usa ka “multo” ug nagpakaaron-ingnon nga nitaliwan nga tawo halata kaayo nga anaa sa gahom ug kakayahan nga gibatonan sa mga demonyo.

Ang kinaduolang biblikanhong panig-ingnan sa usa ka “paghamok” makita sa Marcos 5:1 – 20. Liboan ka mga demonyo ang misulod sa usa ka tawo ug gigamit ang maong tawo paghamok sa usa ka lubnganan. Walay naapil nga mga multo. Usa kadto ka kaso sa normal nga tawo nga gidumalahan sa mga demonyo aron paghasi sa mga tawo niadto nga dapit. Ang mga demonyo naninguha lamang aron “pagpatay, pagkawat, ug pagguba” (Juan 10:10). Ilang himoon ang tanan sa ilang gahom aron paglimbong sa mga tawo, paghisalaag sa mga tawo palayo sa Diyos. Lagmit kaayo nga kini mao ang katin-awan sa “multohanong” kalihokan karon. Gitawag man kini nga multo, ungo, o usa ka paghamok, kon adunay tinud-anay nga daotang espirituhanong kalihokan nga nahitabo, buhat kini sa mga demonyo.

Unsa man pod ang mga higayon diin “ang mga multo” naglihok diha sa “positibo” nga mga paagi? Unsa man pod kadtong mga espiritista nga gaangkon nga makasangpit sa mitaliwan ug makakuha’g tinuod ug mapuslanong kasayoran gikan kanila? Sa makausa pa, mahinungdanong kahinumdoman nga ang tumong sa mga demonyo mao ang pagpanglimbong. Kung ang resulta mao nga ang mga tawo mosalig sa espiritista imbes sa Diyos, ang usa ka demonyo mahimong labaw pa sa andam mopadayag ug tinuod nga kasayoran. Bisan pa ug maayo ug tinuod nga kasayoran, kon gikan sa usa ka tinubdan nga daota’g mga motibo, mahimong magamit sa pagpahisalaag, paghugaw, ug paglaglag.

Ang kaikag sa paranormal nagkadaghan. Adunay mga tawo ug mga negosyo nga nagaangkon nga sila “mga mangangayam sa multo,” nga magpabayad aron pagwagtang sa mga multo sa inyong balay. Ang mga manalagna, seances, mga baraha, ug espiritista nagka-anam ug ka-normal. Ang mga tawo natural nga makamatikod sa espiritwal nga kalibotan. Ikasubo, imbes nga mangita sa kamatuoran mahitungod sa espiritwal nga kalibotan agig pagpakigsulti sa Diyos ug pagtuon sa Iyang Pulong, daghang mga tawo ang gitugotan ang ilang mga kaugalingon nga mapahisalaag sa espiritwal nga kalibotan. Ang mga demonyo seguradong nagkatawa sa espirituhanong nagdagsa nga pagpangilad nga anaa sa kalibotan karon.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa mga multo/mga paghamok?
© Copyright Got Questions Ministries