settings icon
share icon
Pangutana

Masturbation - sala ba kini matud sa Bibliya?

Tubag


Bisan kanus-a, wala direkta nga naghisgot o miingon ang Bibliya nga ang "masturbation" usa ka sala. Bisan pa man, dili na kini kinahanglan ipangutana kon ang pagbati ug paghunahuna nga maoy gatuklod paingon sa "masturbation" kini sala. Ang "masturbation" resulta sa pagpangandoy nga sekswal ug malaw-ay nga hunahuna tungod sa pagtan-aw ug pagbasa sa mga butang nga makabanhaw sa sekswal nga pagpangandoy. Ang maong suliran kinahanglan masulbad. Kon ang sekswal nga pagpangandoy matalikdan ug madaog - ang suliran sa paglusi dili mahimong isyu. Giingon kanato sa Bibliya nga likayan ang bisan unsa nga hulagway pa lamang sa sekswal nga imoralidad (Efeso 5:3).Dili nako makita nga makapasar sa maong pagsulay ang pagbuhat sa "masturbation". Usahay, ang maanindot nga pagsulay aron mahibaloan kon ang usa ka butang sala o dili, kon dili ka maulaw nga isulti kini sa uban ang imong gibuhat. Kon maulaw ka nga mahibaloan sa uban ang imong gibuhat, mahimo nga ang mao nga imong gibuhat sala. Ang usa pang maanindot nga pagsulay kon matinud-anon ug gikan sa limpyo nga konsensya ba natong mapangayo sa Dios nga panalanginan kita ug gamiton Niya ang partikular nga boluhaton alang sa Iyang maanindot nga tinguha. Dili ko motuo nga ang "masturbation" maikapasigarbo ug maipagpasalamat nato sa Dios. Gitudluan kita sa Bibliya nga, “Busa kon mokaon kamo o moinom o magbuhat bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios.” (1 Corinto 10:31). Kon adonay pagduhaduha kon ang usa ka butang nga makapalipay ba sa Dios o dili, mas maayo nga ayaw na lamang pagbuhata ang maong mga butang. Pero sigurado kini nga adonay pagduhaduha kon ang hisgotan mao ang "masturbation". “Apan kon mokaon siya nga may pagduhaduha, hukman siya sa Dios kay mikaon man siya nga wala gipasikad sa pagtuo ug sala ang pagbuhat sa ingon” (Roma 14:23). Wala nako nakita bisan kanus-a nga giingon sa Bibliya nga ang "masturbation" usa ka boluhaton nga makahatag ug pagdayig sa Dios. Kinahanglan usab mahibaloan nato nga ang atong lawas, bisan ang atong mga kalag, gilukat na, ug ang Dios na ang tag-iya niini. “Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kondili ang Dios. Gipalit na kamo niya. Busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. (1 Corinto 6: 19-20).

Tungod sa paghatag ug lamdag sa giingon nga mga prinsipyo, sigurado kong moingon nga ang "masturbation" usa ka sala matud sa Bibliya. Dili ko motuo nga ang "masturbation" makahimaya sa Dios ug makapasar sa pagsulay nga ang Dios ang tag-iya sa atong lawas.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Masturbation - sala ba kini matud sa Bibliya?
© Copyright Got Questions Ministries