settings icon
share icon
Pangutana

Ang mga mananap nga giatiman maadto ba sa Langit? Ang mga mananap nga giatiman aduna bay kalag?

Tubag


Walay tin-aw nga pagtudlo ang Bibliya mahitungod sa mga hayop nga adunay mga kalag o maadto ba gayud sila sa langit. Bisan pa, adunay kinatibuk-an nga baruganan diha sa Bibliya na mahimo nato nga basehan aron mahimong tubag sa niini nga pangutana. Gisulti sa Bibliya nga ang tao (Genesis 2:7) ug mananap (Genesis 1:30; 6:17; 7:15, 22) adunay gininhawa sa kinabuhi. Ang nag-unang kalainan sa tawo ngadto sa mananap, ang tawo gilalang sa panagway o sa dagway sa Dios (Genesis 1:26-27). Ang mga mananap mao ang wala gilalang sumala sa panagway o sa dagway sa Dios. Mahitungod kay ang tawo gilalang sa Dios katugbang sa Iyang panagway o dagway, nagpasabut, nga ang tawo sama sa Dios makahimo nga makipagrelasyon sa Dios, adunay abilidad sa paghunahuna, adunay emosyon ug mga modo ug mga elemento nga magpadayon human sa kamatayon. Kung ang mga mananap adunay “kalag”, kini lahi nga paagi ug dili kaayo bahin ikumpara sa mga tawo. Tungod niini nga kalainan, ang "kalag" sa mga mananap dili mabuhi human sa kamatayon. Si Jesus namatay alang sa mga tawo ug dili alang sa mga hayop.

Laing aspeto nga kinahanglan nato nga tan-awon aron sa paghatag ug tubag niini nga pangutana mao ang paglalang sa Dios diha sa mga mananap sama sa kabahin sa iyang mamugnaon nga proseso sa pagmugna sa basahon sa Genesis. Gibuhat sa Dios ang mga mananap ug sa pagtawag niini nga maayo (Genesis 1:25). Busa, adunay mahimong mga mananap usab sa bag-o nga langit ug yuta (Pinadayag 21:1). Lagmit nga adunay usab mga mananap sa panahon sa kaliboan nga gingharian (Isaias 11:6; 65:25). Imposeble usab nga ingon nga ang pipila sa mga mananap nga giatiman kanato samtang kita didto pa sa kalibutan tungod kay dili tinuod ang reinkarnasyon. Kami nasayud nga ang Dios mao ang matinud-anon ug matarung ug sa diha nga kita anaa na sa langit kita masayud sa mga tubag sa tanan sa atong mga pangutana.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Ang mga mananap nga giatiman maadto ba sa Langit? Ang mga mananap nga giatiman aduna bay kalag?
© Copyright Got Questions Ministries