settings icon
share icon
Pangutana

Unsay kalahian tali sa malangkobon ug lokal nga iglesya?

Tubag


Aton masabtan ang kalahian tali sa lokal nga iglesya ug malangkobon nga iglesya, kinahanglan nga makuha ang sukaranang paghubit sa usa’g-usa. Ang lokal nga iglesya usa ka pundok sa mga nagapahayag nga magtotoo ni Hesu Cristo nga makanunayong nagatigum sa usa ka dapit. Ang malangkobong iglesya naglangkob sa tanang mga magtotoo ni Hesu Cristo sa tibuok kalibotan. Ang termino nga iglesya usa ka hubad sa Griyegong pulong nga adunay kalambigitan sa panagtagbo o usa ka “panagtigom” (Unang Tesalonica 2:14; Ikaduhang Tesalonica 1:1). Kini nga pulong nagpasabot sa buhat sa Dios sa pagluwas ug pagbalaan sa mga magtotoo ingong nga mga “tinawag.” Usa pa ka Griyegong pulong nga naghisgot sa pagpanag-iya ug literal nga nangahulogan nga “iya sa GINOO” nga gitugbangan sa pulong nga iglesya, apan gigamit lamang kaduha sa Bag-ong Tipan ug wala gigamit ingon nga direktang nagpasabot sa iglesya (Unang Corinto 11:20; Pinadayag 1:10).

Ang usa ka lokal nga iglesya sagad nga ginahubit ingon nga lokal nga panagtigum sa tanan nga nagapahayag sa pagtoo ug pag-unong kang Cristo. Kasagaran, ang Griyegong pulong nga ekklesia gigamit sa pagpunting sa lokal nga panagtigum (Unang Tesalonica 1:1; Unang Corinto 4:17; Ikaduhang Corinto 11:8). Dili kinahangalan nga usa lang ka espisipikong lokal nga iglesya ang anaa sa usa ka dapit. Sanglit adunay daghang lokal nga kasimbahanan sa mga dagkong dakbayan.

Ang malangkobong iglesya maoy pangalan nga gihatag sa iglesya nga kaylap sa tibuok kalibotan. Niini nga bahin ang alinghuna mahitungod sa iglesya dili sa panagtigom mismo inay niadtong naglangkob sa iglesya. Ang iglesya nagpabiling iglesya bisan kon wala kini nagpatigayon ug opisyal nga tigom. Sa Buhat 8:3, makita nga ang iglesya nagpabiling iglesya bisan kon ang mga miyembro anaa ra sa panimalay. Sa Buhat 9:31, ang hubad sa King James sa dinaghang pulong sa kaiglesyahanan angay unta nga gihubad sa tinagsang pulong nga iglesya, diin nagpasabot mahitungod sa “malangkobong iglesya” – di-makita sa paagi nga wala kini hatdanan ug sulat ug tinong pinuy-anan, GPS, o pisikal nga dakbalay ug sa paagi nga ang Dios lang ang makakita kung kinsa gayud ang luwas. Oo, ang iglesya wala gihubit sa Kadulatan ingon nga “di-makita,” ug, ingon nga dakbayan nga nahimotang sa bungtod, seguradong tuyo kining gipasabot nga di-makita (Mateo 5:14). Ang mosunod mao ang mga bersikulo nga naghisgot mahitungod sa malangkobong iglesya: Unang Corinto 12:28; 15:9; Mateo 16:18; Efeso 1:22 – 23; Colosas 1:18.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay kalahian tali sa malangkobon ug lokal nga iglesya?
© Copyright Got Questions Ministries