settings icon
share icon
Pangutana

Unsay mahitabo human sa kamatayon?

Tubag


Adunay usa ka temporaryo ug permanente nga dapit alang sa mga magtotoo, ug usa ka temporaryo ug permanente nga dapit usab alang sa mga dili-magtutuo apan dili mausab ang paghukom sa Dios sa ibabaw nila. Wala nahisulat sa Bibliya kon kanus-a moabut sa tawo ang kamatayon, apan ang Bibliya nagsulti kanato nga human sa kamatayon sa usa ka tawo, dad-on siya sa bisan hain sa duha lamang ka destinasyon: langit o sa Impyerno. Mahilangit siya kon siya naghinulsol sa iyang mga sala, ug misalig kang Kristo alang sa kapasayloan sa mga sala. Alang sa mga magtotoo, human sa kamatayon "Ako mobiya niini nga lawas nga ako nagpuyo aron magpuyo diha sa uban sa Ginoo" (2 Mga Taga-Corinto 5:6-8; Filipos 1:23). Ug alang sa mga dili-magtutuo, human sa kamatayon, walay katapusan nga silot sa impyerno (Lucas 16:22-23). Dinhi anaa ang kalibog, kon unsa ang mahitabo human sa kamatayon.

Nga gihubit sa Pinadayag 20:11-15 nga ang tanan nga anaa sa impyerno gihimo nga gilabay na sa linaw nga kalayo. Ginahulagway diha sa Pinadayag kapitulo 21-22 ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Busa, samtang wala pa nahitabo ang katapusan nga pagkabanhaw, human sa kamatayon, ang usa ka tawo magpabilin una sa "temporaryo" nga Langit ug Impyerno. Ang walay katapusan nga destinasyon sa usa ka tawo dili mag-usab, apan ang tukmang nahimutangan mausab pa. Alang sa mga magtotoo, human sa kamatayon, sila pagadad-on ngadto sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta (Pinadayag 21:1). Sa kasukwahi, alang sa mga dili-magtutuo, sila igalabay ngadto sa linaw nga kalayo. (Pinadayag 20: 11-15) Ang duha ka mga lugar nga labing katapusan nga mahimong walay katapusan nga destinasyon sa tanang mga tawo - ang tanan magabase sa kon ang usa ka tawo adunay hingpit nga pagsalig kang Jesukristo alang sa kaluwasan gikan sa sala o misalig siya sa iyang kaugalingon nga maayo nga mga buhat o relihiyon gawas sa gibuhat ni Kristo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay mahitabo human sa kamatayon?
© Copyright Got Questions Ministries