settings icon
share icon
Pangutana

Hangtod unsa ka linghod sa pangedaron aron makasulod sa romantikong kalambigitan?

Tubag


Kon unsa ka bata aron magsugod ug pakigrelasyon nakadepende sa ang-ang sa pagkahamtong sa usa ka tawo, sa mga tumong, ug mga tinuohan. Kasagaran, sa mas bata pa kita, mas dili pa kaayo kita hamtong tungod sa kakulang sa kasinatian sa kinabuhi. Sa dihang nagsugod pa kita ug hunahuna kon kinsa kita, mahimong dili pa kita lig-on nga natukod pag-ayo sa espirituhanon, aron makahulma ug solido nga romantikong mga pagkasuod ug mahimong madani paghimo ug dili maalamon nga mga pagpili nga makahatag kanato ug emosyonal, pisikal, sikolohikanhon, ug espirituhanong kadaot.

Ang masulod sa usa ka kalambigitan nagbutang sa usa ka tawo sa halos makanunayong pagtintal, ilabi na nga sa dihang ang mga pagbati magsugod na ug lambo ug ang pagdani ngadto sa laing tawo magkalawom. Ang mga batan-on – bisan ang mga tinedyer – gilibutan sa hormonal ug katilingbanong pagpit-os nga adunay panahon nga daw halos dili na mapugngan. Ang matag adlaw nagadala ug bag-ong mga pagbati – mga pagduda, mga kahadlok, ug kalibog nga gikaluhaan sa mga kalipay ug kahinam – nga mahimong makalilibog pag-ayo. Ang mga batan-on mogahin ug dakong bahin sa ilang panahon sa paghunahuna kon kinsa sila ug sa kon unsang paagi sila nalangkit sa kalibutan ug sa katawhan sa ilang palibot. Ang pagdugang sa kapit-os sa usa ka kalambigitan niini nga yugto daw hilabihan ra kaayo alang nila, ilabi na kon ang pares nakasinati ug susamang kagubot. Ang maong sayo nga kalambigitan mas nahimong lisod para malikayan ang kadaot ngadto sa mahumok ug nagtubo pa nga imahe sa kaugalingon, wala pa niini naapil ang suliran sa pagpugong sa tintasyon. Kung ang panghunahuna sa kaminyoon layo pa, tingali sayo ra kaayo aron magsugod ug panguyab o pamalaye. Mas luwas alang sa tanang hingtungdan ang moapil sa mga pang-grupo nga mga kalihokan diin ang mga batan-on makapalambo sa katilingbanong kahanas ug panaghigala nga walay kapit-os ug kinaiyanhong mga kalisdanan sa romantikong kasuod.

Bisan kanus-a ang usa ka tawo makapili pagsugod ug romantikong kalambigitan, kinahanglan nga kini mahimong usa ka panahon sa pagtukod sa patukoranan sa pagtoo diin siya natudloan, sa pagtubo ug paghunahuna unsay pagbuot sa Dios alang kaniya ug unsay iyang pagabuhaton. Walay gipiling edad aron magsugod niini nga makaiikag nga proseso. “Ayaw itugot nga adunay mopaubos kanimo tungod sa imong kabatan-on, inay paghatag ug panig-ingnan alang sa mga magtotoo sa pagpanulti, sa pagkinabuhi, sa paghigugma, diha sa pagtoo ug diha sa pagkaputli” (Unang Timoteo 4:12).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Hangtod unsa ka linghod sa pangedaron aron makasulod sa romantikong kalambigitan?
© Copyright Got Questions Ministries