settings icon
share icon
Pangutana

Aduna bay kinutoban sa panuigon sa kon unsa kadugayon kita mabuhi?

Tubag


Daghang mga tawo nga nasabtan ang Genesis 6:3 ingon nga 120 anyos nga kinutoban sa panuigon sa mga tawo, “Unya ang GINOO miingon, ‘Ang akong Espiritu dili makig-indig sa tawo hangtod sa hangtod, kay siya adunay kinutoban; ang iyang mga adlaw mahimong gatosan ug kaluhaan ka panuigon.’” Apan, ang Genesis capitulo 11 nagtala ug pipila ka mga tawo nga nabuhi lapas sa panuigon nga 120 anyos. Isip sangpotanan, ang uban naghubad sa Genesis 6:3 nga nagpasabot, isip tinanan nga patakaran, ang mga tawo dili na makahimong mabuhi lapas sa 120 anyos sa panuigon. Liwas sa lunop, ang gitas-on sa kinabuhi nagsugod nga mahinuglogong mikunhod (itandi ang Genesis 5 sa Genesis 11) ug sa kataposan mikunhod ubos sa 120 anyos (Genesis 11:24). Human sa Genesis 11, aduna kitay gitala nga usa ka tawo – si Moises – nga nabuhi hangtod 120 ka panuigon, apan walay gitala sa bisan kinsa nga nabuhi lapas ana nga panuigon.

Apan bisan pa niana, adunay laing hubad, nga daw mas nahiuyon sa konteksto, mao nga ang Genesis 6:3 usa ka deklarasyon sa Dios nga ang lunop mahitabo 120 ka tuig gikan sa Iyang pahayag. Ang mga adlaw sa katawhan nga nataos na nagtumbok sa katawhan mismo nga malaglag panahon sa lunop. Ang uban nakiglalis ani nga paghubad tungod sa katinuoran nga ang Dios nagmando kang Noe pagtukod ug arka sa diha si Noe 500 ang panuigon sa Genesis 5:32 ug si Noe nagpanuigon ug 600 anyos sa dihang miabot ang lunop (Genesis 7: 6); nga nagahatag lamang ug 100 ka tuig, dili 120 ka tuig. Apan, ang takda sa pahayag sa Dios sa Genesis 6:3 wala mahatag. Dugang pa, ang Genesis 5:32 dili ang takna nga nagmando ang Dios kang Noe pagtukod sa Arka, mao kadto hinuon ang panuigon ni Noe sa dihang nahimo siyang amahan sat ulo ka mga anank nga lalaki. Hingpit nga katuohan nga gitino sa Dios ang lunop nga mahitabo sulod sa 120 ka tuig unya magpaabot ug pipila ka mga tuig usa niya sugoon si Noe pagtukod sa arka. Bisan unsa pay kahimtang, ang 100 ka tuig tali sa Genesis 5:3 ug sa 7:6 wala nahisupak sa bisan unsang paagi sa 120 ka tuig nga nahisgotan sa Genesis 6:3.

Pipila ka gatosan ka tuig liwas sa lunop, gipahayag ni Moises, “Ang gitas-on sa atong mga adlaaw siyetenta ka tuig – o – otsenta, kung aduna pa kitay kusog; apan ilang gitas-on puno sa kagul-anan, kay sila kalit nga molabay, ug molupad” (Salmo 90:10). Wala sa Genesis o sa Salmo 90:10 nga nagtakda ang Dios sa kinutoban sa panuigon sa katawhan. Ang Genesis 6:3 maoy panagna sa gitakdang panahon alang sa lunop. Ang Salmo 90:10 nagpahayang lamang ingon nga tinanan nga patakaran, ang mga tawo mabuhi sulod sa 70 – 80 ka tuig (diin tinuod gihapon karon).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Aduna bay kinutoban sa panuigon sa kon unsa kadugayon kita mabuhi?
© Copyright Got Questions Ministries