settings icon
share icon
Pangutana

Aduna bay kaminyoon sa langit?

Tubag


Gisultian kita sa Biblia, “Sa pagkabanhaw ang mga tawo dili maminyo ni igahatag sa kaminyoon; mamahimo silang sama sa mga manolunda sa langit” (Mateo 22:30). Mao kini ang gibungat ni Hesus agig tubag sa pangutana mahitungod sa usa ka babaye nga naminyog kamakadaghan sa iyang kinabuhi – kinsa may iyang madayon didto sa langit (Mateo 22:23 – 28)? Tataw, nga walay kaminyoon didto sa langit. Wala nagpasabot nga ang bana ug ang asawa dili magkailhanay didto sa langit. Wala usab nagpasabot nga ang bana ug ang asawa wala nay suod nga kalambigitan didto sa langit. Unsa ang daw gipangita niini, mao nga ang bana ug ang asawa dili na minyo didto sa langit.

Dakong kalagmitan, wala nay kaminyoon sa langit sa yanong hinungdan nga wala na kini kinahanglana. Sa dihang gitukod sa Dios ang kaminyoon, Iya kining gihimo aron masangkapan ang mga panginahanglanon. Una, Iyang nakita nga si Adan nagkinahanglan ug kauban. “Miingon ang GINOONG Dios, ‘Dili maayo alang sa usa ka tawo nga mag-inusara. Maglalang ako ug usa ka tigpaluyo nga angay alang kaniya” (Genesis 2:18). Si Eva maoy kasulbaran sa suliran sa pag-inusara ni Adan, ingon man sa iyang panginahanglanon sa usa ka “tigpaluyo,” usa ka tawo nga muabay kaniya isip iyang kauban ug mokuyog sa iyang kiliran sa pagsuong sa kinabuhi. Apan, sa langit, wala nay pag-inusara, wala na usab kinahanglana ang mga tigpaluyo. Alirongan kita sa mga panon sa mga magtotoo ug sa mga manolunda (Pinadayag 7:9), ug pagasangkapan ang tanan tang mga panginahanglanon, apil na ang panginahanglanon sa abyan.

Ikaduha, gigama sa Dios ang kaminyoon isip pamaagi sa pagpasanay ug paglukop sa kalibotan ug mga tawo. Apan, ang langit, dili malukop pinaagi sa pagpasanay. Kadtong malangit makaabot didto pinaagi sa pagtoo sa GINOONG Hesu Cristo; dili sila pagalalangon didto pinaagi sa pagpasanay. Busa, walay tumong alang sa kaminyoon sa langit sanglit walay pagpasanay o pag-inusara didto.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Aduna bay kaminyoon sa langit?
© Copyright Got Questions Ministries