settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang kalainan tali sa kalag ug sa espiritu sa tawo?

Tubag


Ang kalag ug ang espiritu maoy duha ka nag-unang waylawas nga aspeto nga gitumbok sa Kasulatan mahitungod sa katawhan. Makalibog kon sulayan pagtugkad sa tukmang kalahian tali sa duha. Ang pulong "espiritu" nagtumong lamang sa waylawas nga bahin sa katawhan. Ang mga tawo adunay espiritu, apan kita dili mga espiritu. Apan, diha sa Kasulatan, ang mga magtutuo lamang ang gikaingong buhi sa espirituhanon (1 Corinto 2:11; Hebreohanon 4:12; Santiago 2:26), samtang ang dili magtutuo patay sa espirituhanon (Efeso 2: 1-5; Colosas 2:13). Sa mga sinulat ni Pablo, ang butang espirituhanon mahinungdanon kaayo sa kinabuhi sa magtotoo (1 Corinto 2:14; 3: 1; Efeso 1: 3; 5:19; Colosas 1: 9; 3:16). Ang espiritu maoy sangkap sa katawhan nga naghatag kanatog katakos nga makabaton ug suod nga kalambigitan sa Dios. Sa matag higayon nga ang pulong "espiritu" gigamit, kini nagtumbok sa waylawas nga bahin sa katawhan nga "nagdugtong" sa Dios, kansang Siya mismo ang espiritu (Juan 4:24).

Ang pulong "kalag" mahimong magtumbok sa dili materyal ug materyal nga aspeto sa katawhan. Dili sama sa mga tawo nga adunay espiritu, ang mga tawo mga kalag. Sa labing sukaranong pagsabut, ang pulong nga "kalag" nagkahulugan ug "kinabuhi." Apan, labaw niining mahinungdanon nga kahulogan, ang Biblia naghisgot sa kalag sa daghang mga konteksto. Ang usa niini mao ang kahinam sa katawhan sa pagpakasala (Lucas 12:26). Ang tawo sa kinaiyanhon dautan, ug ang atong mga kalag nabulingan isip resulta niini. Ang kabtang sa kinabuhi sa kalag gikuha sa panahon sa lawasnong kamatayon (Genesis 35:18; Jeremias 15: 2). Ang kalag, sama sa espiritu, mao ang kinataliwad-an sa daghang espirituhanon ug mga pagbationg kasinatian (Job 30:25; Salmo 43: 5; Jeremias 13:17). Sa matag higayon nga ang pulong "kalag" gigamit, kini mahimong magtumbok sa kinatibuk-an sa tawo, buhi man o sa laing kinabuhi. Ang kalag ug ang espiritu nadugtong, apan mahimong mabulag (Mga Hebreohanon 4:12). Ang kalag maoy diwa sa pagkatawo sa katawhan; maoy atong kailhan; ang espiritu maoy aspeto sa katawhan nga nagdugtong sa Dios.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang kalainan tali sa kalag ug sa espiritu sa tawo?
© Copyright Got Questions Ministries