settings icon
share icon
Pangutana

Ang kabusawan ba sala? Unsay ginasulti sa Biblia mahitungod sa pagpalabig kaon?

Tubag


Ang kabusawan usa ka sala nga ganahan ang mga Cristohanon nga ibalewala. Kasagaran abtik kita nga hatagag timaan ang panabako ug pag-inom ingon nga mga sala, apan sa kon unsay hinungdan ang kabusawan gidawat o sa labing menos gitugot. Daghan sa mga pangatarongan nga gigamit batok sa panabako ug pag-inom, sama sa kahimsog ug pagkagumon, tumbas nga mapadapat usab sa pagpalabig kaon. Daghang mga magtotoo ang dili man lang mukonsiderar ug usa ka baso nga bino o pagpanabako ug sigarilyo apan walay kakuyap muhabhab sa ilang kaugalingon sa kan-anan. Kini dili angay!

Ang Panultihon 23:20 – 21 nagpasidaan kanato, “Ayaw kuyogi kadtong moinom ug hilabihan sa bino o mohabhab sa ilang kaugalingon sa karne, kay ang mga palahubog ug mga saraband mahimong kabus, ug ang kaduka magsul-ob kanila sa mga trapo.” Ang Panultihon nagdeklarar, “Siya nga nagatuman sa balaod usa ka masinabuton nga anak, apan ang kabuan sa mga saraband nagpakaulaw sa iyang amahan.” Ang Panultihon 23:2 nagmantala, “Butangig kutsilyo ang imong tutunlan kon ikaw nagpatuyang sa pagkasaraban.”

Ang mga pisikal nga kagana mokaon mga kasusama sa atong kakayahan pagpugong sa aotng mga kaugalingon. Kon dili nato mapugngan ang atong mga nabatasan sa pagkaon, lagmit dili usab kita makahimo pagpugong sa ubang mga naandan, sama adtong anaa sa hunahuna (kaulag, pagkamaibugon, kasuko) ug dili makapugong sa atong mga baba gikan sa tabitabi o panagbingkil. Dili nato itugot nga ang atong kagana sa pagkaon modumala kanato, apan kinahanglan natong gamhan ang atong mga kagana sa pagkaon. (Tan-awa ang Deuteronomio 21:20, Panultihon 23:2, Ikaduhang Pedro 1:5 – 7, Ikaduhang Timoteo 3:1 – 9, ug Ikaduhang Corinto 10:5). Ang kakayahan nga moingon “dili” sa bisan unsang sobra – maoy pagpugong sa kaugalingon – usa kin isa mga bunga sa Espiritu nga sagad sa tanang mga magtotoo (Galacia 5:22).

Gipanalanginan kita sa Dios agig pagpuno sa kalibotan sa mga pagkaon nga lamian, sustansyado, ug makapahimuot. Kinahanglan natong pasidunggan ang gimbuhatan sa Dios pinaagi sa pagtagamtam niini nga mga kalan-on ug pinaagi sa pagkaon niini sa angay nga mga gidaghanon. Gitawag kita sa Dios pagdumala sa atong mga kagana sa pagkaon, imbes nga tugotan sila nga gamhan kita.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Ang kabusawan ba sala? Unsay ginasulti sa Biblia mahitungod sa pagpalabig kaon?
© Copyright Got Questions Ministries