settings icon
share icon
Pangutana

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa mga kababayen-an nga nagatrabaho gawas sa panimalay?

Tubag


Kon ang usa ka babaye ba makatrabaho gawas sa panimalay o dili usa ka pakigbisog sa daghang mga magtiayon ug sa mga pamilya. Ang Biblia adunay mga panugod mahitungod sa papel sa kababayen-an. Sa Tito 2:3 – 4, si Pablo mihatag niini nga mga panugon kon unsaon nga ang minyo nga batan-ong babaye mabansay sa edaran nga mga babaye: “… bansaya ang mga bantan-ong babaye sa paghigugma sa ilang mga bana ug mga anak, nga magmapinugnganon sa kaugalingon ug putli, nga Masako sa balay, nga mahimong buotan, ug mopailalom sa ilang mga bana aron walay makalibak sa Pulong sa Diyos.” Niini nga berso, tin-aw ang Biblia nga kon hisgotan nga ang mga anak, anaa diha ang mga kaakohan sa babaye. Ang mga edaran nga mga kababayen-an maoy motudlo sa mga batan-on babaye aron pagkinabuhi sa kinabuhing makapahimaya sa Diyos. Samtang gihinumdoman kini nga mga kaakohan, ang panahon sa usa ka edaran nga babaye magamit sa paggiya sa GINOO ug sa iyang pagkabuotan.

Ang Panultihon 31 naghisgot sa “asawa nga halangdon ug kinaiya.” Sugod sa bersikulo 11, ang tagsulat nagdayeg niini nga babaye ingon nga nagabuhat kutob sa iyang mahimo pag-atiman sa iyang pamilya. Nagahago siya pag-ayo aron magpabiling hapsay ang iyang pinuy-anan ug ang iyang pamilya. Sa mga bersikulo 16, 18, 24 ug 25 nagpakita sa iyang pagkakugihan nga nagahimo usab siyag mga panginabuhian sa panimalay nga nagahatag ug dugang kita alang sa iyang pamilya. Ang pagpalihok niini nga babaye mahinungdanon tungod kay ang iyang mga kalihokan pang-negosyo mga paagi pagkab-ot sa tumong, ug dili nga ang mga kalihokan pang-negosyo maoy tumong mismo. Nagasangkap siya alang sa iyang pamilya, wala nagpauswag sa iyang propesyon, o nanarbaho aron makig-atbang sa iyang mga silingan. Ang iyang trabaho ikaduha lamang sa iyang tinuod nga bokasyon – nga mao ang pagkapiniyalan sa iyang bana, mga anak ug panimalay.

Wala gidili sa Biblia nga motrabaho ang babaye gawas sa panimalay. Apan, ang Biblia nagatudlo kon unsay mga prayoridad sa babaye. Kon ang pagpanarbaho gawas sa balay makapahimo sa babaye nga mopabaya sa iyang mga anak ug bana, nan sayop alang sa maong babaye nga manarbaho gawas sa panimalay. Kon ang usa ka Cristohanon babaye makapanginabuhi gawas sa panimalay ug makasangkap gihapon ug mahigugmaon, maatimanon nga kahimtangan alang sa iyang mga anak ug bana, nan kini hingpit nga madawat alang kaniya nga manginabuhi gawas sa panimalay. Inubanan niadtong mga prinsipyo nga anaa sa hunahuna, adunay kagawasan diha kang Cristo. Ang mga kababayen-an nga nanginabuhi gawas sa panimalay dili angay hukman, ingon man ang mga kababayen-an nga nagatutok sa pagka-piniyalan sa panimalay dili angay tagdon sa pagpakaubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa mga kababayen-an nga nagatrabaho gawas sa panimalay?
© Copyright Got Questions Ministries