settings icon
share icon
Pangutana

Hilom nga pag-ampo – biblikanhon ba kini?

Tubag


Ang Biblia naghatag ug usa ka panig-ingnan sa hilom nga pag-ampo diha sa dili madungog nga pangaliya ni Hanna (Unang Samuel 1:10, 13), apan wala kini naghatag ug espisipikong mga panudlo sa pag-ampo sa hilom. Wala nagpasabot nga ang hilom nga pag-ampo ubos ang katinuod niini kay sa pag-ampo nga kusog – ang pag-ampo ni Hana natubag, taliwala sa tanan. Makadungog ang Dios sa atong mga panghunahuna sa ingon kasayon nga makabati siya sa atong mga pulong (Salmo 139:23; Jeremias 12:3). Sayod si Hesus sa daotang mga panghunahuna sa mga Pariseo (Mateo 12:24 – 26; Lucas 11:17). Walay kitay mahimo, masulti, o mahunahunaan nga natago gikan sa Dios, nga wala nagkinahanglan nga mabati ang atong mga pulong aron masayran ang atong mga panghuanhuna. Aduna siyay ganghaan sa tanang mga pag-ampo nga gipahinungod Kaniya, nalitok man kini o wala.

Naghisgot ang Biblia sa pag-ampo diha sa pribado (Mateo 6:6). Unsay kalahian tali sa pag-ampo nga makusog o sa hilom kon ikaw ra usa? Adunay mga higayon nga ang hilom nga pag-ampo lang ang angayan, sama pananglitan, pag-ampo alang sa usa ka butang nga kinahanglan nga magpabilin tali kanimo ug sa Dios lamang, mag-ampo alang sa tawo nga anaa, ug uban pa. Walay sayop sa pag-ampo sa hilom, basta wala nimo ni himoa tungod kay naulaw ka nga madunggan nga nagaampo.

Tingali ang labing maayong bersikulo nga naghisgot sa katinuod sa dili malitok nga pag-ampo mao ang Unang Tesalonica 5:17: “Pag-ampo sa walay hunong.” Ang pag-ampo sa walay hunong tataw nga wala nagpasabot nga naga-ampo kita sa makusog sa tanang higayon. Hinuon, nagpasabot kini nga mahimong anaa sa makanunayong kahimtang sa kaamgohan sa Dios, diin atong gidala ang tanang panghunahuna nga bihag ngadto Kaniya (Ikaduhang Corinto 10:5) ug dad-on ang tanang kahimtang, laraw, kahadlok, o kabalaka atubangan sa Iyang trono. Ang walay hunong nga pag-ampo naglakip sa mga pag-ampo nga nalitok, nahunghong, naawit, ug nahilom sa dihang atong gigiyahan ang atong mga panghunahuna sa pagdayeg, pangaliya, pangamuyo, ug pagpasalamat sa Dios.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Hilom nga pag-ampo – biblikanhon ba kini?
© Copyright Got Questions Ministries