settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang gisulti sa Bibliya bahin sa pagkabayot? Ang pagkabayot ba sala?

Tubag


Kanunay nga gisulti sa Bibliya nga ang bulohaton sa mga bayot sala (Genesis 19: 1-13; Levitico 18:22; Roma 1: 26-27; 1 Corinto 6:9). Partikular nga gitudlo sa Roma 1:26-27 nga ang pagbinayot resulta sa pagsalikway o dili pagsunod sa Dios. Kon ang usa ka tawo nagpadayon sa pagbuhat ug sala ug padayon usab nga wala nagtuo, giingon sa Bibliya kanato nga “ginahatag sila sa Dios” sa mas grabe pang kasal-anan aron ipakita sa ilaha ang ka-walay pulos ug ka-walay paglaum sa kinabuhi nga halayo sa Dios. Gipadayag sa 1 Corinto 6:9 nga ang mga bayot walay kabahin sa ginharian sa Dios. Wala gibuhat sa Dios ang tawo nga adonay pagpangandoy sa kaparehas niya ug matang. Giingon usab kanato sa Bibliya nga nahimong bayot ang usa ka tawo tungod sa sala (Roma 1:24-27), ug tungod kini mao ang ila nga kaugalingong gusto. Ang usa ka tawo mahimong matawo nga mas dako ang kahimoan nga mabayot, sama pananglitan kon natawo siya nga adonay dakog kahimoang mobuhat ug krimen ug uban pang kasal-anan. Apan dili kini rason para sa tawong mas gipili nga gituman ang makasal-anang pagpangandoy. Kon ang usa ka tawo gipanganak nga adonay mas dako nga kahimoang dali masuko, husto ba nga magpaulipon ug motuman nalang siya sa maong pangandoy? Ang tubag dili! Sama gihapon kini sa pagkabayot. Apan, wala gihulagway sa Bibliya nga ang pagkabayot ang “pinakadako” nga sala kon itandi sa uban. Ang tanang sala gikasuk-an sa Dios. Ang pagkabayot usa lamang sa daghan pang mga sala nga nakalista sa 1 Corinto 6:9-10 nga gaiingong usa kini sa mga rason aron ang usa ka tawo dili mahimong kabahin sa ginharian sa Dios.

Matud pa sa BIbliya, ang pagpasaylo sa Dios mahimong masinati sa usa ka bayot, sama usab nga masinati kini sa mga gapatayg tawo, gasimba sa mga dios-diosan, kawatan ug uban pa. Nagsaad usab ang Dios sa kusog aron madaog nato ang sala, apil na ang pagkabayot, ug kining saad nga kusog para sa tanang magtutuo kang Jesu-Cristo para sa ilahang kaluwasan (1 Corinto 6: 11; 2 Corinto 5: 17).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang gisulti sa Bibliya bahin sa pagkabayot? Ang pagkabayot ba sala?
© Copyright Got Questions Ministries