settings icon
share icon
Pangutana

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa paghatag sa ika-pulo sa mga Kristohanon?

Tubag


Ang paghatag ug ika-pulo maoy usa ka isyu alang sa mga Kristiyano ug daghan kanila ang nalisudan nga sundon kini. Sa uban nga mga simbahan, ang paghatag ug ika-pulo maoy ginahatagan ug bug-at nga pagsabot. Ug daghan sa mga Kristiyano ang wala magasunod sa ginatudlo sa Bibliya mahitungod sa paghatag ug para diha sa Ginoo. Ang gasa o ika-pulo mahimo unta nga igahatag nga adunay kalipay ug pagdayeg. Ang makasubo, dili na mao ang kahimtang sa simbahan karon. Ang paghatag ug ika-pulo nga konsepto gikan pa sa Daang Tugon. Ang ika-pulo nga ginapangayo sa balaod nga ang tanan nga Israelinhon gikinahanglan nga magahatag sa napulo ka porsyento sa ilang tanan nga mga halin o mga kabtangan diha sa Tabernakulo o sa Templo (Levitico 27: 30, Numbers 18: 26; Deuteronomio 14: 24, 2 Cronicas 31: 5).

Ang uban nakasabut nga ang paghatag sa ika-pulo diha sa Daang Tugon mao ang usa ka paagi sa pagbayad sa mga buhis aron sa pagtagbo sa mga panginahanglan sa mga sacerdote ug sa mga Levihanon sa paghalad nga sistema. Wala gayud nakita o gisugo sa Bag-ong Tugon nga ang mga Kristohanon kinahanglan nga mosunod sa balaod nga sistema sa paghatag og ika-pulo. Si Pablo nag-ingon nga ang mga magtutuo mag-gahin sa usa ka bahin sa iyang halin sa pagsuporta sa mga buhat sa mga simbahan (1 Corinto 16: 1-2). Walay probisyon sa Bag-ong Tugon kon pipila ka porsiyento sa kita ang kinahanglan nga igahatag, apan kini nagaingon lamang nga " bili nga makaya" (1 Mga Taga-Corinto 16:2). Gikuha sa Kristiyano nga simbahan ang napulo ka porsyento gikan sa nakasulat nga ika-pulo sa Daang Tugon ug gi-implementar kini ingon nga "girekomendar nga pinakamubo" nga gasa sa mga Kristohanon. Apan, dilikinahanglan pugson ang mga Kristohanon sa kanunay sa paghatag og ika-pulo. Sila kinahanglan mohatag sumala sa ilang abilidad o " bili nga makaya ". Nagpasabut, ang usa ka Kristohanon makahimo sa paghatag sa mas dako pa sa ika-pulo, ug usahay usab makahatag kaniya mas gamay pa sa ika-pulo.

Ang tanan nakadepende sa kaya sa us aka Kristohanon ug sa mga panginahanglan sa simbahan. Ang tanan nga mga Kristohanon kinahanglan nga mag-ampo sinsero ug sa pagpangita sa kabubut-on sa Dios kon siya makahimo sa paghatag og ika-pulo o labaw pa dinhi o sa kon unsa ka dako ang iyang maihatag ngadto sa Ginoo (Santiago 1: 5). “Ang matag-usa magahatag sumala sa pagbuot sa iyang kasingkasing, dili nga magapanuko ni ingon nga pinugos, kay ang Dios nagahigugma sa malipayong maghahatag.” (2 Mga Taga-Corinto 9:7).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa paghatag sa ika-pulo sa mga Kristohanon?
© Copyright Got Questions Ministries