settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ning bukas nga teismo?

Tubag


Ang “bukas nga teismo,” nga nailhan usab isip “pagkabukas nga teolohiya” ug ang “pagkabukas sa Diyos,” usa ka pagsulay pagpasabot sa kahibalo sa umalabot sa Diyos kalabot sa gawasnong pagbulot-an sa tawo. Ang lantugi sa bukas nga teismo mao kini: ang mga tawo tinuod nga gawasnon; kon hingpit nga sayod ang Diyos sa umalabot, ang mga tawo dili gayud mahimong gawasnon. Busa, ang Diyos walay hingpit nga kasayoran sa tanang butang mahitungod sa umalabot. Ang abli nga teismo nagahupot nga ang kaugmaon dili masayran. Busa, sayod ang Diyos sa tanang butang nga masayran, apan wala Siya masayod sa umalabot.

Ang bukas nga teismo nagbase niini nga mga tinuohan sa mga berso sa Kasulatan diin naghulagway sa Diyos nga “nausab ang Iyang hunahuna” o “nakalitan” o “daw nakabaton ug kahibalo” (Genesis 6:6; 22:12; Exodo 32:14; Jonas 3:10). Base sa uban pang daghang mga Kasulatan nga nagadeklara sa kahibalo sa Diyos sa umalabot, kini nga mga Kasulatan angay sabton sa paagi nga and Diyos naghulagway sa Iyang kaugalingon sa mga paagi aron atong masabtan. Ang Diyos sayod unsay atong mga pagalihokon ug paga desisyonan, apan Siya “mousab sa Iyang hunahhuna” kalabot sa Iyang mga lihok base sa atong mga binuhatan. Ang kasagmuyo sa Diyos sa pagkadaotan sa katawhan wala nagpasabot nga wala Siya masayod nga kini mahitabo.

Sukwahi sa abli nga teismo, ang Salmo 139:4, 16 nagpahayag, “Sa wala pay pulong nga mogula sa akong ngabil sayod Ka na niining daan sa hingpit, O GINOO … Ang tanang adlaw nga gitakda alang kanako nahisulat sa imong basahon sa wala pa kini mahitabo.” Unsaon man pagtagna sa Diyos sa makuti nga detalye ang Daang Tipan mahitungod kang Hesu Cristo kung wala niya hibaloi ang umalabot? Unsaon man pag-garantiya sa Diyos sa bisan unsang paagi ang atong dumalayong kaluwasan kung wala niya hibaloi unsay umalabot?

Sa kataposan, ang bukas nga teismo napakyas tungod kay misulay kini pagpasabot sa mga dili masabtan – nga mao ang kalambigitan tali sa kahibalo sa Diyos mahitungod sa umalabot ug sa gawasnong pagbulot-an sa katawhan. Sama ra ang ang pasulabi nga umol sa Calbinismo napakyas tungod kay ilang gihimo ang mga tawo nga daw sama sa giprograma nang daan nga mga robot, busa ang bukas nga teismo napakyas tungod kay gisalikway niini ang tinuod nga hingpit nga kahibalo sa Diyos ug soberanya. Ang Diyos kinahanglang sabton pinaagi sa pagsalig, kay “kon walay pagtoo dili mahimo nga makapahimuot sa Diyos” (Hebreo 11:6a). Busa, ang bukas nga teismo, dili biblikanhon. Usa lamang kini ka laing paagi sa tawong may kinutoban nga misulay pagsabot sa usa ka walay kinutobang Diyos. Ang bukas nga teismo angay nga isalikway sa mga sumusunod ni Cristo. Samtang ang bukas nga teismo usa ka pagpasabot sa kalambigitan tali sa kahibalo sa Diyos sa umalabot ug sa gawasnong pagbulot-an sa tawo, dili kini biblikanhong nga pagpasabot.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ning bukas nga teismo?
© Copyright Got Questions Ministries