settings icon
share icon
Pangutana

Unsa kaimportante ang bautismo sa usa ka Kristohanon?

Tubag


Sumala sa Bibliya ang bunyag sa usa ka Kristohanon dili lamang sa gawas nga saksi kon unsa ang nahitabo diha sa kasingkasing sa usa ka magtotoo. Imbes nga ang pagbautismo sa us aka Kristohanon naghulagway usab sa pag-ila sa usa ka magtotoo sa kamatayon, paglubong, ug pagkabanhaw ni Kristo.Ginaingon sa Bibliya, “Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga nabautismohan ngadto kang Cristo Jesus gibautismohan man ngadto sa iyang kamatayon?Busa, pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon, aron nga maingon nga si Cristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab managgawi diha sa kabag-o sa kinabuhi.” (Taga-Roma 6:3-4). Ang pagbautismo sa usa ka Kristohanon, ang pagtuslob niya sa tubig nagahulagway sa paglubong kaniya sama kang Kristo, ug ang pag-tungas gikan sa tubig nagahulagway sa pagkabuhi usab niya sa usa ka bag-o nga kinabuhi uban kang Kristo.

Sa Kristohanong pagbautismo, adunay duha ka kondisyon na kinahanglan matuman sa dili mabautismohan ang us aka tawo: Una, ang tawo nga pagabautismohan kinahanglan nga mahimong magtotoo kang Jesukristo nga iyang manluluwas ug ikaduha, kinahanglan nasabtan sa tawo nga pagabautismohan kon unsa ang pasabot sa bautismo. Kon gidawat na sa tawo si Jesukristo nga iyang Manluluwas, ug nasabtan na ang pagbautismo mao ang unang tikang sa pagsunod kay Kristo aron ipakita sa publiko ang iyang pagtoo ug adunay tinguha nga siya mabautismohan – wala nay rason nga siya dili mabautismohan. Sumala sa Bibliya, ang bautismo sa usa ka Kristohanon mao ang usa lamang ka lakang sa pagsunod kang Kristo, usa ka publiko nga pagpasindayag sa iyang hugot nga pagtuo diha kang Kristo. Importante mabautismohan ang usa ka Kristohanon tungod kay kini mao ang pagkamasulundon ngadto kang Kristo ug pagpasindayag ngadto sa mga katawhan sa iyang hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug sa pag-ila sa Iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa kaimportante ang bautismo sa usa ka Kristohanon?
© Copyright Got Questions Ministries